11

The exercise was created 2019-08-23 by JosefAkad. Question count: 40.
Select questions (40)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Arvodera ersätta
 • Pava flaska
 • Hävda sig klara sig
 • Efterhängsen påträngande, som man inter blir kvitt
 • Svada ordflöde
 • Inte mycket bevänt med inte mycket värt med
 • Skandera läsa rytmiskt
 • Mull jord
 • Konfessionslös fritänkare, gudsförnekare
 • Skranka gräns, hinder
 • Knota klaga, gnälla
 • Mässande rabblande, predikande
 • Korpus huvuddel, textmängd
 • Salvelse överdriven känslosamhet
 • Drypande droppande
 • Glutinös klibbig
 • Antecedentia förhistoria, meritlista, el. syndaregister
 • Sejd trolldom
 • Decharge ansvarsfrihet
 • Förestava säga före
 • Jumbo den siste
 • Medlöpare, anpassling anhängare, sympatisör
 • Skrävlare skrytmåns
 • Gläfs hundskall
 • Snava snubbla
 • Dilettant amatör
 • Aktiva tillgångar
 • Mened falskt vittnesmål
 • Lägga i malpåse lägga åt sidan
 • Anlupen rostig, el. fördärvad
 • Reverens respektfull hälsning
 • Inokulera, ympa vaccineras
 • Envoi dedikation, tillägnan
 • Synkop rytmrubbning
 • Sopran högsta kvinnoröst
 • Satyr faun, bockgestalt
 • Disös uppläsare
 • Bylte paket
 • Klatscha slå
 • Hörsägen rykte

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/11.9119149.html

Share