171017 Provövning

The exercise was created 2017-10-16 by esigvardsson. Question count: 114.
Select questions (114)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ¿Quién? Vem?
 • ¿De dónde? Varifrån?
 • ¿Adónde? Vart?
 • ¿Por qué? Varför?
 • ¿Cómo? Hur?
 • ¿Cuántos? Hur många?
 • Hablo Jag pratar (hablar)
 • hablas Du pratar (hablar)
 • habla Han/hon pratar (hablar)
 • hablamos Vi pratar (hablar)
 • hablaís Ni pratar (hablar)
 • hablan De pratar (hablar)
 • -o, -es, -e, -emos, -éis, en Hur böjs regelbundna "-er" verb?
 • -o, -as, -a, -amos, -áis, an Hur böjs regelbundna "-ar" verb?
 • -o, -es, -e, -imos, -ís, -en Hur böjs regelbundna "-ir" verb?
 • digo Jag säger (decir)
 • dices Du säger (decir)
 • dice han/hon säger (decir)
 • decimos Vi säger (decir)
 • decís Ni säger (decir)
 • dicen De/dem säger (decir)
 • hago jag gör (hacer)
 • haces du gör (hacer)
 • hace han/hon/den gör (hacer)
 • hacemos Vi gör (hacer)
 • hacéis Ni gör (hacer)
 • hacen De/dem gör (hacer)
 • oigo Jag hör (oír)
 • oyes Du hör (oír)
 • oye han/hon hör (oír)
 • oímos Vi hör (oír)
 • oís Ni hör (oír)
 • oyen De/dem hör (oír)
 • salgo Jag lämnar (salir)
 • sales Du lämnar (salir)
 • sale Han/hon lämnar (salir)
 • salimos Vi lämnar (salir)
 • salís Ni lämnar (salir)
 • salen De/dem lämnar (salir)
 • vengo Jag kommer (venir)
 • vienes Du kommer (venir)
 • Viene han/hon kommer (venir)
 • venimos Vi kommer (venir)
 • venís Ni kommer (venir)
 • vienen De/dem kommer (venir)
 • He jag har (haber)
 • Has Du har (haber)
 • Ha han/hon/den har (haber)
 • Hemos Vi har (haber)
 • Habéis Ni har (haber)
 • Han de/dem har (haber)
 • Aprender att lära sig
 • Querer Att vilja
 • Primero först
 • ¿Está...? Är...?
 • , dime ja, hallå
 • Puedes hablar Du kan tala
 • Más alto Högre
 • Oír Att höra
 • Quería decirle Jag ville säga
 • qué tal Hur var
 • el viaje resan
 • venir jag kommer
 • recién precis
 • Decir Att säga
 • Salir Att åka/ att gå
 • Llegar Att komma fram
 • Coger att ta
 • No te preocupes bekymra dig inte
 • A recogerte för att hämta dig
 • no se moleste besvära er inte
 • perder att missa
 • llámame ring mig
 • té recojo jag hämtar dig
 • ahora mismo just nu
 • hacer att göra
 • estamos deseando verte vi ser fram emot att få träffa dig
 • Igualmente detsamma
 • la facturación incheckning
 • el mostrador incheckningsdisk
 • puede ni kan
 • decirme säga mig
 • seguir att fortsätta
 • todo recto rakt fram
 • doblar du tar till
 • el equipaje bagage
 • la maleta resväska
 • el bolso bag, väska
 • ponerlos ställa dem
 • la báscula våg
 • llevar att ha med
 • de exceso övervikt (om bagage)
 • Hacia mot
 • a bordo ombord
 • bienvenidos välkomna
 • la duración del vuelo va a ser... flygresan kommer att ta...
 • ha llegado han har kommit fram
 • ha perdido han har missat
 • déjame ayudarte låt mig hjälpa dig
 • bajo veva ner
 • la ventanilla bilruta
 • al contario tvärtom
 • funciona den fungerar
 • el aire acondicionado luftkonditioneringen
 • el extranjero utlänning
 • me he matrculado jag har skrivit in mig
 • ¿cuánto tiempo hace que estudias...? Hur länge har du pluggat...?
 • quédate con el cambio Behåll växeln
 • rápido snabbt
 • me algera verte vad roligt att träffa dig
 • mucho gusto Trevligt att träffas
 • dentro de poco inom kort
 • qué piso más bonito vilken fin lägenhet
 • si algo te falta om du saknar något

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/171017-provovning.7698991.html

Share