1984 s.5-100

The exercise was created 2019-07-17 by josefinericson. Question count: 127.
Select questions (127)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • ulcer böld
 • oblong avlång
 • dull dämpad
 • frail bräcklig
 • meagerness magerhet
 • sanguine sangvinisk
 • coarse grov
 • to skim att glida
 • dart språng
 • conceivable tänkbar
 • to rot att ruttna
 • shore kust
 • baulk bjälke
 • patched lappad
 • cardboard kartong
 • willow herb mjölkört
 • heap hög
 • sordid smutsig
 • dwelling bostad
 • unintelligible obegriplig
 • ramification konsekvens
 • truncheon batong
 • cautious försiktig
 • frowzy sunkig
 • nib spets
 • to falter att tveka
 • tremor rysning
 • decisive avgörande
 • to hover att pendla
 • to resemble att likna
 • blare smatter
 • to shed att sprida
 • wallowing tumlande
 • porpoises tumlare
 • proles proletärer
 • ought bör
 • nebulous dunkel
 • cubicle bås
 • spanner skiftnyckel
 • bold tuff
 • sash ordensband
 • hostility fiendskap
 • remote avlägsen
 • dim svag
 • burly brysk
 • spectacles glasögon
 • urbane världsvan
 • hideous avskyvärd
 • grinding malande
 • to bristle att resa ragg
 • to hiss att viska
 • squeaky pipig
 • renegade avfälling
 • to defile att vanära
 • subsequent efterföljande
 • treachery förräderi
 • heresy kätteri
 • deviation avvikelse
 • fuzzy suddig
 • aureole gloria
 • inherently i sin natur
 • goatee pipskägg
 • despicable föraktlig
 • polysyllabic flerstavig
 • habitual sedvanlig
 • lest för att/för att inte
 • to bleat att klaga
 • exclamation utrop
 • to refute att bemöta
 • to dupe att luras
 • endeavour ansträngning
 • clandestine hemlig
 • quivering darrande
 • assault angrepp
 • inexorably ofrånkomligen
 • lucid tydlig
 • rung stegpinne
 • pretence anspråk/undanflykt
 • hideous avskyvärd
 • vindictiveness hämndbegär
 • lunatic dåre
 • to deride att förlöjliga
 • sole underlag
 • sanity förstånd
 • to loath att avsky
 • to enchant att charma
 • wrench stukning
 • stake stör
 • chastity renhet
 • throb slag
 • contempt förakt
 • faint svag
 • scribble kladd
 • lavatory toalett
 • roused uppeldad
 • belch rap
 • voluptuous fyllig
 • neat elegant
 • twinge sting
 • enterprise chansning
 • to spoil att förstöra
 • to refrain att avstå
 • to annihilate att utrota
 • scrawl kladd
 • legible läslig
 • dreary trist
 • dingy smutsig
 • impedimenta utrustning
 • imbecile dumbom
 • drudge slav
 • strenuous ansträngande
 • fiddling mygel
 • invertebrate ryggradslös
 • menacing hotfull
 • vicious brutal
 • demeanour uppträdande
 • gambolling skuttande
 • ferocity grymhet
 • to caper att skutta
 • agonizingly plågsamt
 • ungovernable bångstyrig
 • to eavesdrop att tjuvlyssna
 • gory blodig
 • deflate tömma på luft
 • reverberating eko
 • dominion område
 • to and fro fram och tillbaka

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/1984-s-5-100.9103039.html

Share