3.9 Uttrycka åsikter

The exercise was created 2018-04-10 by Lisa_Blondell. Question count: 16.
Select questions (16)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Je pense que Jag tänker/tycker att
 • Je trouve que Jag anser/tycker att
 • Je crois que Jag tror/antar att
 • Je suis pour Jag är för
 • C’est vrai que Det är sant att
 • Selon moi, à mon avis Enligt mig/ Enligt min åsikt
 • Je peux m’imaginer que Jag kan tänka mig att
 • Je me demande si Jag undrar om
 • Il faut tenir compte du fait que Man bör tänka på att
 • Et que faut-il penser de Och vad ska man tänka om
 • Mon message est Mitt budskap är
 • C’est juste! Det stämmer!
 • Il faut du bon sens pour Det behövs sunt förnuft för att
 • Comparez à Jämför med
 • C’est important de Det är viktigt att
 • Il s’agit de Det handlar om

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/3-9-uttrycka-asikter.8180938.html

Share