A

The exercise was created 2021-07-18 by emilx21. Question count: 34.
Select questions (34)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • A wealth En mängd
 • Abberation Förvrängning
 • Abide Acceptera
 • Abound Finns i överflöd
 • Abundant Rikligt, Överflödande
 • Abysmal Urusel, Bottenlös
 • Acclaimed Publikt friad
 • Accomodate Rymmas, Tillmötesgå
 • Accrued Ackumulerad
 • Adjunct Underordnad, Tillsats, Bihang
 • Ad lib Improviserat
 • Adhere Ansluta sig
 • Adolescent Person mellan barn-fuxen 10-19
 • Adopt Anta, Anamma, Adoptera
 • Advent Ankomst
 • Adversary Motståndare
 • Adversely Negativt
 • Adversity Motgång
 • Aeolian Luftburen, Med vinden
 • Affect Påverka, Känsloläge
 • Affidavit Edlig förklaring
 • Affluent Förmögen, Tillflöde
 • Agile Vig, Rörlig
 • Aid Hjälpa, Bistå
 • Akin Besläktad
 • Alas Tyvär (ledsamt)
 • Albeit Om än
 • Align Räta upp, Ställa upp i rätt linje
 • Alleged Påstås
 • Alleviate Lindra, Lätta
 • Amass Samla
 • Ambient Omgivande
 • Ambiguity Tvetydlighet
 • Analogy Anologi, Likhet, Motsvarighet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/a.10454700.html

Share