About a Boy - Chapter 1

The exercise was created 2020-03-17 by EngelskaRibba18F. Question count: 85.
Select questions (85)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Split up Göra slut
 • Sensible Vettig
 • Row Gräl
 • Weird Konstig
 • Bust Sprängas
 • Pee Kissa
 • Sort out Reda upp
 • Reckon Anta
 • Bloke Kille
 • Messy Rörig
 • Flat Lägenhet
 • Neighbourhood Grannskap
 • Cheerfully Muntert
 • Soggy Blöt
 • Remote control Fjärrkontroll
 • Flavoured Smaksatt
 • Goatee Getskägg
 • Ethical Etisk
 • Quesrionnaire Test
 • Utterly Fullständigt
 • Sub-zero Under fryspunkten
 • Hypothermia Förfrysning
 • Ahievement Bedrift
 • Treasure Värdesätta högt
 • Speculation Spekulation
 • Indulge in Hänge sig åt
 • Rely Vara beroende av
 • Invent Uppfinna
 • Peek Kika
 • Fence Staket
 • Exquisitely Utsökt
 • Clutter Röra
 • Summoned Kallad
 • Disgrace Skam
 • Strewn Utströdd
 • Washed out Utmattad
 • Deliberately Avsiktligt
 • Tray Bricka
 • Fathom Förstå
 • Nappies Blöjor
 • Smugly Självbelåtet
 • Physically Fysiskt
 • Compound Förvärra
 • Error Misstag
 • Peculiar Egendomli
 • Pathetic Sorglig
 • Miserable Olycklig
 • Frivolity Lättsinne
 • Solid Stadig
 • Temporarily Tillfälligt
 • Glare Glo
 • Oblivion Glömska
 • Expectant Förväntansfull
 • Leap Hopp
 • Burst Brista
 • Wrestle Brottas
 • Euphoric Lycklig
 • Embrace Omfamning
 • Hidden Dold
 • Depth Djup
 • Shallow Ytlig
 • Pride Stolthet
 • Hatred Hat
 • Luminous Lysande
 • Secondary school Högstadieskola
 • Caravan Husvagn
 • Tutor Privatlärare
 • Reasonably Någorlunda
 • Cereal Flingor
 • Brilliant Strålande
 • Tent Tält
 • Patrol Patrullera
 • Excitement Upphetsning
 • Demented Heltokig
 • Rubbish Skräp
 • Thump Slå ned
 • Decency Anständighet
 • Spot the difference Märka skillnaden
 • Bored Uttråkad
 • Period Lektionstimme
 • Registration Upprop
 • Toughed it out Övervann sin rädsla
 • Passage Avsnitt
 • Sane Normal
 • Struggle Kämpa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/about-a-boy-chapter-1.9702611.html

Share