About a Boy - Chapter 8

The exercise was created 2020-04-24 by EngelskaRibba18F. Question count: 128.
Select questions (128)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Nervy Fräck
 • Unruly Ostyrig
 • Unreciprocated Obesvarat
 • Dippy Fånig
 • Content Nöjd
 • Rerun Repris
 • Disadvantage Nackdel
 • Context Sammanhang
 • Cultured Bildad
 • Witty Smart och rolig
 • Blank Innehållslös
 • Twit Dumskalle
 • Cypher Nolla
 • Scrap Smula
 • Contemplation Begrundande
 • Admission Tillträde
 • Barred Utestängd
 • Ferocius Vildsinta
 • Bouncer Dörrvakt
 • Monosyllabic Enstavig
 • Reverse Omvänd
 • Rearrange Omarrangera
 • Features Ansiktsdrag
 • Sprout Anlägga
 • Chin Haka
 • Grunt Grymta
 • Obliged Tvingade
 • Flattering Smickrande
 • Reasonably Hyfsat
 • Inevitable Oundviklig
 • Grain Korn
 • Deadbeat Odugling
 • Reel in Hala in
 • Exaggerate Överdriva
 • Set him apart Gjorde honom speciell
 • Butt in Avbryta
 • Annihilate Förinta
 • Fondly Kärleksfullt
 • Indulgence Hängivenhet
 • Interpratation Tolkning
 • Duration Varaktighet
 • Understatement Underdrift
 • Friction Motstånd
 • Foothold Fotfäste
 • Decade Årtionde
 • Attentively Uppmärksamt
 • Run-of-the-mill Ordinär
 • Ambiguity Tvetydighet
 • Significant Betydelsefull
 • Edition Upplaga
 • Distracted Distraherad
 • Lane Fil
 • Plastic beaker Plastmugg
 • Cautious Försiktig
 • Puke Spya
 • Overhear Råka höra
 • Flu Influensa
 • Split Flytta isär
 • Unforgivably Oförlåtligt
 • Disgusting Äckligt
 • Shush Hyscha
 • Frantic Vild
 • Garden shed Trädgårdskjul
 • Snog Hångla
 • Odd Konstigt
 • Pop the question Fria
 • Blithely Bekymmerslöst
 • Conclusion Slutsatsen
 • Efficacy Effektivitet
 • Constantly Jämt och ständigt
 • Humiliating Förnedrande
 • Persuade Övertala
 • Burp Rapa
 • Ostentatiously Demonstrativt
 • Dignity Stolthet
 • Deserve Förtjäna
 • Fancy Vara förtjust i
 • Recollection Minne
 • Devoted Hängiven
 • Independent Självständig
 • Abstractedly Frånvarande
 • Reciprocation Besvarade känslor
 • Accompany Åtfölja
 • Contradict Motsäga
 • Minutiae Minsta detalj
 • Maturity Mognad
 • Sore spot Öm punkt
 • Strike a deal Göra en överenskommelse
 • Mutuality Ömsesidighet
 • Dissimilar Olika
 • Motion Rörelse
 • Unimaginable Oföreställbar
 • Disloyal Illojal
 • Desire Åtrå
 • Disastrous Fruktansvärt
 • Refreshingly Uppfriskande
 • Dandyism Snobbighet
 • Catch us out Avslöja oss
 • Abroad Utomlands
 • Scornfully Hånfullt
 • Pertinent Relevant
 • Unable Omförmögen
 • Relatives Släktingar
 • Current Nuvarande
 • Prevailing Rådande
 • Headphones Hörlurar
 • Indistinguishable Ourskiljbar
 • Wretched Eländig
 • Adolescence Tonår
 • Appreciate Uppskatta
 • Investigate Undersöka
 • Chat Småprata
 • Dash Rusa
 • Sneak Smyga
 • Brief Kort
 • Wink Blinka
 • Snivel Snörvla
 • Threat Hot
 • Gently Mjukt
 • Practise Öva
 • On good terms Komma bra överens
 • Unsubtle Uppenbart
 • Cross-eyed Skelögd
 • Nasty Elak
 • Gaze Stirra
 • Mentally deficient Efterbliven
 • Trick Lura
 • Creature Varelse

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/about-a-boy-chapter-8.9724308.html

Share

Advertisements