About a Boy - Chapter 9

The exercise was created 2020-03-26 by EngelskaRibba18F. Question count: 100.
Select questions (100)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Regard Betrakta
 • Assault Angrepp
 • Smack Smälla till
 • Enthused Entusiastiskt
 • Victim Offer
 • Pet Husdjur
 • Cherfully Glatt
 • Sincerity Uppriktighet
 • Self-pity Självömkan
 • Simplicity Enkelhet
 • Frankly Uppriktigt talat
 • Tormented Plågad
 • Purely Rent
 • Short-term Kortsiktigt
 • Limited Begränsad
 • Brief Kort
 • Erroneous Felaktig
 • Changeover Övergång
 • Gradually Gradvis
 • Tricky Svårt
 • Chopsticks Ätpinnar
 • Misguided Missriktat
 • Lettuce Sallad
 • Fry Steka
 • Envy Avundas
 • Define Definiera
 • Spare Extra
 • Envisage Föreställa sig
 • Riot Härja vilt
 • Savings Besparningar
 • Comparision Jämförelse
 • Geeky Töntig
 • Beat yourself up Anklaga sig själv
 • Amused Road
 • Rescue Rädda
 • Revelation Avslöjande
 • Merest Minsta
 • Grateful Tacksam
 • Mercy Barmhärtighet
 • Precursor Föregångare
 • Stir Röra
 • In his own right För sin egen skull
 • Moan Beklaga sig
 • Improvement Förbättring
 • Predictable Förutsägbar
 • At any rate I vilket fall som helst
 • Scrape Skrapa
 • Jar Burk
 • Mate Polare
 • In a row I sträck
 • Drain Tömma ut
 • Irrelevant Oväsentliga
 • Interruptions Avbrott
 • Cubicle Bås
 • Pipe Rör
 • Squat Sitta på huk
 • Unbolt Låsa upp
 • Vertigo Höjdskräck
 • Irresistible Oemotståndligt
 • Incomprehensible Obegripligt
 • Sprinkle Strö
 • Dizzy Snurrig
 • Revolve around Kretsa kring
 • Omit Utelämna
 • See eye-to-eye Se saken på samma sätt
 • Surface Yta
 • Skill Skicklighet
 • Nerve Mod
 • Shallow Grund
 • Struggle Kämpa
 • Wasp Geting
 • Subject Ämne
 • Distrust Misstro
 • Realization Insikt
 • Unsettle Göra orolig
 • Unintentionally Oavsiktligt
 • Contract Dra ihop sig
 • Last resort Sista utväg
 • Remote Avlägsen
 • Conventionally Traditionell
 • Implication Antydning
 • Disturbing Störande
 • Detect Upptäcka
 • Stroke of luck Lyckoträff
 • Unencumbered Obesvärad
 • Register Lägga märke till
 • Adore Avguda
 • Visible Synlig
 • Eccentricity Egendomlighet
 • Reasses Omvärdra
 • Raging Rasande
 • Provoke Framkalla
 • Stale Gamla
 • Expose Blottlägga
 • Crumble Smulas sönder
 • Participate Delta
 • Break Chans
 • Trace Spåra
 • Conviction Övertygelse
 • Isolate Peka ut

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/about-a-boy-chapter-9.9724457.html

Share