Alicia glosor v.27

The exercise was created 2021-07-10 by charlottagroop. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • up upp
 • down ner
 • below under
 • above över
 • beside bredvid
 • more mer
 • less mindre/färre
 • assume anta
 • attention uppmärksamhet
 • avoid undvika
 • because för att
 • beautiful vacker
 • before före
 • after efter
 • building byggnad
 • catch fånga
 • chair stol
 • curtain gardin
 • citizen medborgare
 • continue fortsätt/fortsätta
 • customer kund
 • difficult svårt
 • education utbildning
 • employee en anställd person
 • experience erfarenhet
 • explain förklara
 • finish slutföra/göra klart
 • foreign utländsk
 • future framtid
 • garden trädgård
 • government regering
 • guess gissa
 • health hälsa
 • hospital sjukhus
 • important viktig
 • kitchen kök
 • language språk
 • lawyer advokat
 • mean taskig/elak
 • newspaper tidning
 • office kontor
 • opportunity möjlighet
 • outside utomhus
 • purpose syfte
 • quickly snabbt
 • understand förstå
 • voice röst
 • wait vänta
 • window fönster
 • table bord

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/alicia-glosor-v-27.10452203.html

Share