All Stars 6 chapter 12 words

The exercise was created 2019-02-11 by TarMar. Question count: 50.
Select questions (50)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • kokous a meeting
 • kaikki (ihmiset) everybody
 • pitäisi should
 • kevät spring
 • juuri, vain just
 • roskat rubbish
 • ympärillä around
 • koulun piha a school yard
 • alla under
 • pensas a bush
 • lähellä near, close to
 • bussipysäkki a bus stop
 • roskakori a rubbish bin
 • liian too
 • täynnä full
 • sotkuinen messy
 • monet ihmiset a lot of people
 • ihmiset people
 • katu a street
 • välissä between
 • oppilas, koululainen a student
 • joka puolella, ympärillä all around
 • pitää huolta take care
 • ympäristö surroundings
 • pullonkorkki a bottle cap
 • purukumi a chewing gum
 • ei kukaan nobody
 • haluta want
 • poimia, kerätä pick up
 • todellinen real
 • keksiä, ajatella think of
 • tapa a way
 • kerääminen collecting
 • olla samaa mieltä agree
 • ohjelma a programme
 • ystävystyä make friends
 • jo already
 • hengailla, oleskella hang out
 • kanssa with
 • minun mielestäni in my opinion
 • tehtävä a task
 • rakentaa build
 • koulun henki school spirit
 • kuvataide, taide art
 • projekti a project
 • voisi could
 • seinä a wall
 • tavata meet
 • osallistua participate
 • ilta an evening

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/all-stars-6-chapter-12-words.8881695.html

Share