begrepplista kap4 Naturkunskap 1b

The exercise was created 2021-12-07 by Mariakanaya. Question count: 14.
Select questions (14)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Energiprincipen “Energi kan aldrig skapas eller förstöras. Den kan bara omvandlas till andra energiformer”.
 • Naturliga växthuseffekten Den temperaturhöjning som vår atmosfär ger då den reflekterar tillbaka en del av jordens utgående värmestrålning. Ger en medeltemp på cirka 15 grader Celsius.
 • Förstärkta växthuseffekten Den temperaturhöjning som orsakas av mänskliga utsläpp av växthusgaser. Ökningen är idag cirka 1, 2 grader Celsius, men riskerar att bli uppåt 5 grader mot slutet av århundradet.
 • 1, 5-gradersmålet Den temperaturökning som FN:s medlemsländer satt som mål enligt Parisavtalet.
 • Tröskeleffekter eller tipping points Den punkt där ett ekosystem oåterkalleligen förändras eller havererar. (Ex. regnskog som blir till savann)
 • Albedo Vita eller ljusa ytor som snö och is reflekterar bort solstrålningen. När de smälter ökar uppvärmningstakten än mer.
 • Utsläppsrätter Ett handelssystem för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Kan liknas vid att köpa aktier eller andelar i CO2-utsläpp.
 • Växthusgaser Koldioxid (CO2) är den viktigaste, uppstår framförallt vid förbränning av biologiskt material, fossilt såväl som förnybart. Metan (CH4) är 25 gånger “värre” än CO2. Uppstår vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, typ myrar, träsk och komagar. Lustgas (N2O) är hela 298 gånger “värre” än CO2. Används medicinskt, men det stora problemet är utsläpp från övergödslade åkrar.
 • Koldioxidekvivalenter Ett sätt att räkna om olika växthusgasers påverkan på klimatförändringarna. Metan motsvarar 25 koldioxidekvivalenter, se punkten ovan
 • Ozon, O3 En komplex gas som beter sig väldigt olika beroende på var den är: Marknära ozon: Mycket skadligt för växter och människor. Uppstår när avgaser träffas av solens UV-strålar. Ozon lite högre upp i atmosfären: Mycket starkt växthusgas (cirka 1000 koldioxidekvivalenterb). Ozonskiktet: Högt upp i stratosfären finns en slöja av ozon som skyddar oss mot solens UV-strålar. Livsviktigt för allt liv på jorden.
 • Solens strålningsenergi Grunden till i princip all energi på jorden
 • Effektbalans Utmaningen för elförsörjningen är att den el som vi gör av med måste produceras i samma sekund, annars blir det strömavbrott. En kall vintermorgon är elförbrukningen som störst, men förnybara energikällor har ofta svårt att producera el då.
 • Energikvalitet (E) handlar om hur bra det går att omvandla till andra energiformer, eller hur “användbar” energin är.. Elektrisk energi är “bäst” (E=1), värmeenergi är “sämst” (E=0, 07, vid 20 grader Celsius)
 • Förnybar energi eller flödesenergi Har alltid sitt ursprung i solens energi. Kan inte ta slut, men utmaningen ligger i att “fånga in” energin. Vattenkraft, vindkraft, solceller är de tre dominerande energikällorna.

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/begrepplista-kap4-naturkunskap-1b.10758406.html

Share