body faradic

The exercise was created 2020-05-24 by Lalakovacs. Question count: 37.
Select questions (37)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • nämn 3 effekter av body faradic kur för bort slaggprodukter, hjälper blod,lymfan,ökad tonus
 • hur lång vila ställer vi in i en behandling? vilotiden lika lång som kontraktion,förhindra mjölksyra.
 • vilken styrka ställer vi in på freqency? 80-100 Hz, djupt ner till 20 Hz
 • vilken är den vanligaste inställningen ? bihasic.
 • vad ger bihasic för ström? en jämn ström under båda elektroderna.
 • hur ser monohasic strömmen ut? en starkast. strömmen flödar åt en rikting. katod
 • vad står us för ? pulswidh
 • vilken inställning ställer vi in på pulse width? normalt 160 us djupt 240 us
 • du får ingen kontraktion på skelettmuskel,hur ändrar du inställningarna? för att få en bättre kontrak.. höjer kontraktionstiden och även vilotiden
 • vilken ström använder vi? likström/direkt ström med inslag av pulser och avbrott
 • hur många områden behandlas samtidigt i en kur? max 3 st.
 • hur många problemområden kan man jobba på samtidigt. max 2 st.
 • hur många olik grader av celluliter finns det? 3 grader.
 • varför ska man göra rent huden innan behandling? vi vill få bort fett så huden blir motaglig för strömmen.
 • vad används support kudden till`? så att muskeln blir helt avslappnad.
 • påverkar strömmen glatt muskulatur och hjärtmuskulatur? nej.
 • vilken typ av muskulatur påverkas av strömmen ? ytlig skelletmuskulatur.
 • vad är elektrolyt? förklara
 • vad penslar vi på huden med maskpenseln? elektrolyt. (saltvatten)
 • hur blandar man saltvattnet.? 1 liter vatten 2 tsk salt.
 • när kan strömstrykan eventuellt ändras? under kontraktionen .
 • varför ändras strömstyrkan eventuellt under behandlingen? musklerna vänjer sig,kontraktionen kan avta.
 • hur länge behandlas kunden per gång? 1:a 10 min, resterande 30-40 min
 • en kund köper en kur , hur ofta bör man gå? 2-3 ggr i v i 6-8 veckor. kur på 10 ggr.
 • hur gör vi rent elektroderna? sprita, diska, uvbox
 • Var får man inte lägga elektroderna? njurar,leder,antagonistiska muskler,senor.
 • ge exempel på för /efter behndling.? massage,duscha,G5,infraröd bastu =musklerna blir avslappnade, bodylotionen efter beh.
 • ge några exempel på vad de kan va för fel om det inte blir kontraktion? lite saltvatten,elektroderna ligger fel, fett på huden, uttröttade muskler.
 • vilka muskler ingår i quandrice? m.rectus femoris, m. vastus lateralis , m. vastus medialis.
 • vilka muskler har 2 MP. m.rectus femoris, m. abdominis, m. gluteus maximus, m. gracilis, m trapezius , m. gastrocnemius, m. triceps bracchi
 • vilken funktion har deltoideus? lyfter armen bakåt,framåt,sidan
 • vilken funktion har gracilis? tänk balett för lånet inåt och bidrar till knäböjning.
 • vad är longitudinal paddning? paddnig på övre/undre motorpunkter nära muskeln ursprung och fäste.
 • vad är dubbel paddning? ett par elektoder placeras på motorpunkten på 2 st intillliggnde muskler.
 • vad är delad paddning? delar på ett par elektroder och placerar dom på motorpunkten på samma muskeln på varsin sida om kroppen.
 • hur många muskler framsidan? 15 st
 • hur många muskler baksidan? 13 st

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/body-faradic.9807480.html

Share