Chcete mluvit Česky-chapter 3

The exercise was created 2018-01-18 by noekiii. Question count: 101.
Select questions (101)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • anglicky English (language)
 • asi maybe, probably
 • brzo, brzy soon, early
 • bydlet to live
 • bydlím I live
 • celý -á -é whole
 • cvičení exercise (n)
 • často often
 • česky Czech (language)
 • daleko far
 • dlouho long
 • dlouhý -á -é long (m/f/n)
 • domů home
 • domů home
 • hele! Look!
 • hodina hour (f)
 • chvíle moment (f)
 • jak how
 • jet to go (by vehicle)
 • jít i go (on foot)
 • jedu I go (by vehicle)
 • jdu i go (on foot)
 • kam where
 • kavárna cafe (f)
 • končit to finish
 • končim i finish
 • kontrolovat to check
 • kontroluju I check
 • málo little
 • mluvit to speak
 • mluvím I speak
 • moc, hodně many, much
 • myslet na to think about (+ acc.)
 • myslím na I think about
 • mýt se to wash oneself
 • myju se I wash myself
 • něco something
 • nějaký -á -é some
 • nerad -á -ó not gladly, not liking
 • noc night (f)
 • v noci at night
 • noviny newspaper (f)
 • obědvat to have lunch
 • obědvám I have lunch
 • oblékat se to dress
 • oblékám se I dress
 • odpovídat na to answer (+ acc.)
 • odpovídám na I answer
 • opakovat to answer
 • odpakuju I repeat
 • otázka question (f)
 • pěšky on foot
 • pít to drink (+ acc.)
 • piju I drink
 • poledne noon
 • pospíchat to hurry
 • pospíchám I hurry
 • pro for (+ acc.)
 • proč why
 • program programme (m)
 • prohlížet si to view, to see the (+ acc.)
 • prohlížím si sights (of), I view
 • oni si prohlížejí they view
 • procházka walk (f)
 • protože because
 • přestávka pause, break (f)
 • psát to write (+ acc.)
 • píšu I write
 • ptát se na to ask about (+ acc.)
 • ptám se I ask
 • ptá se mě he asks me
 • radost pleasure (f)
 • ráno morning
 • sedět to sit
 • sedím I sit
 • sem here
 • snídat to have breakfast
 • snídám I have breakfast
 • spát to sleep
 • spím I sleep
 • spolu together
 • stále, pořád constantly, always
 • tak so
 • těžký -á -é difficult
 • unavený -á -é tired
 • večeřet to have dinner
 • večeřím I have dinner
 • vidět to see
 • vidím I see
 • vstávat to get up
 • vstávám I get up
 • telefonovat To call
 • telefonuju I call
 • začínat to begin
 • začínám I begin
 • za chvíli in a moment
 • zdravít to greet
 • zdravím I greet
 • znát to know (+ acc.)
 • znám I know
 • že that

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/chcete-mluvit-chesky-chapter-3.7593533.html

Share