Child prodigies (FI)

The exercise was created 2019-05-31 by MariaR. Question count: 44.
Select questions (44)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • child prodigy ihmelapsi
 • special erityinen
 • adult aikuinen
 • well hyvin
 • language kieli
 • complicated monimutkainen
 • born with syntyä jonkinlaiseksi
 • talent lahjakkuus
 • brain aivot
 • violin viulu
 • perform esiintyä
 • already jo
 • play music soittaa musiikkia
 • record nauhoittaa
 • orchestra orkesteri
 • also myös
 • Vietnamese vietnamin kieli
 • Spanish espanjan kieli
 • Arabic arabian kieli
 • Japanese japanin kieli
 • easy helppo
 • get attention saada huomiota
 • figure out selvittää
 • month kuukausi
 • class kurssi
 • physics fysiikka
 • scientist tiedemies, tieteentekijä
 • support tuki
 • probably luultavasti
 • become tulla joksikin
 • grow up kasvaa
 • famous kuuluisa
 • I was born synnyin
 • Spain Espanja
 • draw piirtää
 • paint maalata
 • show näyttää, esitellä
 • picture kuva
 • competition kilpailu
 • art taide
 • change muuttaa
 • important tärkeä
 • artist taiteilija
 • agree olla samaa mieltä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/child-prodigies-fi.9096455.html

Share