Co zwykle robisz?

The exercise was created 2020-01-15 by annelibergman. Question count: 26.
Select questions (26)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • budzić się budzę się, budzisz się
 • wstawać wstaję, wstajesz
 • myć zęby myję, myjesz
 • brać biorę, bierzesz
 • jeść jem, jesz
 • pić piję, pijesz
 • ubierać się ubieram, ubierasz
 • iść idę, idziesz
 • jechać jadę, jedziesz
 • uczyć się uczę, uczysz
 • pracować pracuję, pracujesz
 • roibić robię, robisz
 • spacerować spaceruję, spacerujesz
 • gotówać gotuję, gotujesz
 • mieć mam, masz
 • wracać wracam, wracasz
 • odpoczywać odpoczywam, odpoczywasz
 • czytać czytam, czytasz
 • uprawiać uprawiam, uprawiasz
 • oglądać oglądam, oglądasz
 • rozmawiać rozmawiam, rozmawiasz
 • pisać piszę, piszesz
 • spotykać się spotykam, spotykasz
 • spać śpię, śpisz
 • móc (alla typer) mogę, możesz, może, możemy, możecie, mogą
 • wiedzieć wiem, wiesz

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/co-zwykle-robisz.9509922.html

Share