Códigos de vestimenta religiosa

The exercise was created 2017-02-28 by FilippaJangmalm. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • En jude Un judío
 • Du ska inte klippa av dig lockarna No te cortarás los rizos
 • Tinningen La sien
 • Skägget La barba
 • För att följa vägen Para transitar el camino
 • De använder män lika mycket som kvinnor Los usan tanto los hombres como mujeres
 • Symboliserar Simbolizar
 • Under Debajo
 • En träkam Un peine de madera
 • Kamma dig två gånger om dagen Péinate dos veces por dia
 • I självförsvar En defensa propia
 • Aldrig för att attackera Nunca para atacar
 • Att vara modig och stark Ser valiente y fuere
 • Det är som en ring Es como un anillo
 • Om du vill prova Si quieres probar
 • Ett år Un año
 • Det är mindre komplicerat Es menos complicado
 • Korrekt Correcto
 • Frågan om månggifte håller man på att försöka få bort El asunto de muchas esposas es está tratando de quitar

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/codigos-de-vestimenta-religiosa.7141792.html

Share