Duolingo Irish Verb

The exercise was created 2015-01-22 by katt08. Question count: 33.
Select questions (33)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • snámhaim jag simmar
 • scríobhaim jag skriver
 • feiceann ser
 • siúlaim jag går
 • codlaímid vi sover
 • freagraím jag svarar
 • rithim jag springer
 • íocann betalar
 • don för den
 • taitníonn skiner
 • téimid vi åker
 • briseann bryter
 • imríonn leker, spelar
 • leis med den
 • usáidim jag använder
 • osclaím jag öppnar
 • bailíonn samlar
 • deir säger
 • éistim jag lyssnar
 • cloisimid vi hör
 • scéal historia
 • déanann gör
 • oibríonn arbetar
 • faighimid vi skaffar
 • insím jag berättar
 • déanaimid vi gör
 • gach varje
 • rud sak
 • gach rud allting
 • tógaimid vi tar
 • tagaimid vi kommer
 • tugann ger
 • duit till dig

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/duolingo-irish-verb.4194249.html

Share