Engelska glosor 1

The exercise was created 2018-09-25 by sonjawedman. Question count: 30.
Select questions (30)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • vaför avsikt att aim to
 • meddelande announcement
 • överklagande appeal
 • uppfart/sväng approach ramp
 • ledig/tillgänglig available
 • vindstöt blast
 • häfte/broschyr booklet
 • hämnd commission
 • bygg- och anläggningsarbeten construction
 • absolut, definitivt definitely
 • ivrig eager
 • lätthet ease
 • upprätthålla respekten för enforce
 • böter fine
 • riskabel hazardous
 • oavbrutet incessant
 • djävulsk infernal
 • förfrågning inquiry
 • söka tillstånd license
 • skoningslös merciless
 • telefonist operator
 • slå fast pinpoint
 • förorening pollution
 • distrikt precinct
 • egendom property
 • angående regarding
 • önskemål request
 • avlopp sewer
 • stämning summons
 • fantastisk trremendous

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-1.8488243.html

Share