engelska glosor 3b

The exercise was created 2018-11-15 by jessi04t. Question count: 54.
Select questions (54)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • warder fångvaktare
 • let oneself into ge sig in på
 • warn varna
 • trust lita på
 • main viktigast
 • the black pimpernel svarta nejlikan
 • kind sort
 • deserve förtjäna
 • swing gunga
 • high noon klockan tolv på dagen
 • heat hätta
 • bastard jäkel
 • be responsible for vara ansvarig för
 • turmoil kaos
 • divide dela
 • guard vakt
 • ray stråle
 • reflect reflektera
 • off utanför
 • mainland fast land
 • entice locka
 • yet endå
 • treacherouse förrädisk
 • sweet bär
 • irony ironi
 • punishment straff
 • view utsikt
 • get to be få bli
 • startle få att räcka till
 • ox oxe
 • in charge vakt havande
 • guy kille
 • political prisoner politisk fånge
 • kaffir ung
 • duty plikt
 • yard gårdsplan
 • agreement samförstånd
 • from the rear bakifrån
 • yell skrika
 • introduction presentation
 • censor officer övervakare
 • fix fixa
 • firmly fast
 • terrorist terrorist
 • pick out välja ut
 • gesture göra en gest
 • contempt förakt
 • reply svara
 • unusual ovanligt
 • greeting hälsning
 • immediately genast
 • catch oneself hejdå sig
 • what the hell vad i helsike
 • childhood barndom

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor-3b.8674780.html

Share