Engelska glosor

The exercise was created 2018-09-12 by Annie_haglund. Question count: 82.
Select questions (82)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • canyon kanjon
 • bathe bada i ljus
 • vast väldig
 • cavern grotta
 • ravine ravin
 • monolith pelare
 • hike vandra
 • hideout gömställe
 • outlaw kriminell
 • slot smal öppning
 • boulder stenblock
 • forearm underarm
 • pin lämna fast
 • blunt slö
 • tale historia
 • courtesy of tack vare
 • lure lockelse
 • the rockies klippiga bergen
 • outdoors utomhus
 • snowpack snömassa
 • self-aggrandisement egen kärlek
 • hydration vatten
 • utility praktisk
 • remote avlägsen
 • retired pensionerad
 • ranger skogvaktare
 • trailhead spårcentral
 • rappel åka ner för berg med rep
 • nightfall skymning
 • characteristical karaktäristisk
 • fast-paced snabb
 • slick elegant
 • breathtaking hisnande
 • tranquil lugn
 • idyllic idyllisk
 • disaster olycka
 • canyoneer bergsklättrare
 • avalanche lavin
 • negotlate klara av
 • essentlally i själva verket
 • chasm klyfta
 • dislodge lossna
 • chockstone klippa
 • attempt försök
 • futile meninglös
 • chip away hugga sönder
 • descend falla
 • blood vessel blodkärl
 • compartament syndrome muskeltryck
 • pinch klämma
 • necrosis vävnadsdöd
 • decompose ruttna
 • resistance motstånd
 • digit finger
 • progression utveckling
 • tourniquet kompressor
 • realisation insikt
 • delirious yrsel
 • despair förtvivlan
 • epiphany uppenbarelse
 • snap knäckas
 • ingenious påhittig
 • makeshift temporär
 • hose slang
 • cartilage brosk
 • tendon sena
 • excruciating olidlig
 • queasy illamående
 • sever klippa av
 • belabour göra för mycket av
 • euphoric euforisk
 • maniacal galen
 • grin flin
 • endure stå ut med
 • elation glädje
 • ordeal svår prövning
 • deprive beröva
 • sling mitella
 • urgency brådska
 • savvy smart
 • access komma i kontakt med
 • stun förbluffa

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-glosor.8411215.html

Share

Advertisements