Advertisements


Engelska prov kap 8 del.5

The exercise was created 2020-05-22 by alvaolausson. Question count: 44.
Select questions (44)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • reward belöning
 • tale historia
 • pickup körning
 • bundle bunt
 • verify kontrollera
 • enlist ta i sin tjänst
 • get to grips gå i närkamp med
 • endemic inhemsk
 • cultural shift kulturell förändring
 • congestion trafikstockning
 • cobbled street kullerstensgata
 • wind slingra sig
 • ensue bli förföljd
 • pedestrian crossing övergångsställe
 • barbarity omänsklighet
 • intervene ingripa
 • fine böter
 • bid vadslagning
 • yacht segelbåt
 • voyage sjöresa
 • hard shoulder väggren
 • roar past dåna förbi
 • mow down meja ned
 • in a bid i ett försök
 • carriageway tvåfilig väg
 • roundabout rondell
 • slip road påfart motorväg
 • deliberately avsiktligt
 • be alerted by larmad av
 • forestry skogs-
 • relocate förflytta
 • reinforce förstärka
 • stray ströva
 • path stig
 • patch fläck, område
 • cheeky fräck
 • crouch krypa ihop
 • hearse likbil
 • alleged utpekad
 • foyer foajé
 • trolley rullbår
 • pursue följa efter
 • aghast förskräckt
 • hilarious lustigt

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-prov-kap-8-del-5.9806633.html

Share