Engelska prov

The exercise was created 2019-02-11 by Annie_haglund. Question count: 81.
Select questions (81)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • slim smal
 • garment klädesplagg
 • profoundly i grunden
 • pioneer banbrytare
 • era era, tidsperiod
 • urban stads urban
 • occasion tillfälle
 • emphasise betona
 • novel nymodig
 • vivid glad, livlig
 • item artikel, plagg
 • range sortiment
 • lend skänka
 • lack sakna
 • gear utstyrsel
 • contribution bidrag
 • associate associera, förbinda
 • rural lantlig
 • crucial avgörande
 • equlvalent likvärdig
 • implication inblandning, slutsats, konsekvens
 • stall salustånd
 • roar ryta
 • bargaining prutande
 • devoted hängiven
 • provide förse
 • aim mål
 • objective objektiv
 • crammed inträngd
 • logo logotyp
 • obtain få tag i
 • accounting bokföring
 • survey inspektera
 • consumer konsument
 • accessories tillbehör
 • affect påverka
 • target sätta upp som mål
 • purchase köpa
 • figure siffra
 • segment segment
 • tempt fresta
 • sacrifice offra
 • ethical etisk
 • in favor of till förmån för
 • originate härstamma från
 • the latter den senare
 • appearance utseende
 • implement genomföra
 • measure åtgärd
 • enforcement genomgörande
 • property egendom
 • highlight belysa
 • bond överenskommelse
 • prediction förutsägelse
 • competitor konkurrent
 • spin trend
 • subtle finkänslig
 • peer jämlike, kamrat
 • distinctive utmärkande
 • recruit rekrytera
 • fashionable tjusig
 • significant betydande
 • spontaneous spontan
 • role model förebild
 • format format, upplägg
 • simplicity enkelhet
 • controversy kontrovers
 • prejudice fördom
 • virtually praktiskt taget
 • withdraw dra sig tillbaka
 • legacy arv
 • contemporary samtida
 • revise granska
 • insight insikt
 • yield ge upp
 • spoil förstöra
 • shore strand
 • mist dimma
 • trail stig
 • bend kurva
 • basin handfat

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-prov.8890124.html

Share