engelska slum turism

The exercise was created 2018-10-09 by linneasanell. Question count: 87.
Select questions (87)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • följa med accompanying
 • förvärva acquired
 • orubblig adament
 • apartheid apartheid
 • arrangemang arrangements
 • pärlor beads
 • brista bursting
 • kartell cartels
 • leverera mat caters
 • folkräkning census
 • sysslor chores
 • skomakare cobbler
 • att göra något till handelsvara commodifying
 • konsekvent consecutive
 • veckad corrugated
 • artig courtesy
 • hänsynslös crass
 • brist dearth
 • neka debunk
 • bestämt decidedly
 • avkontextualisera decontextualized
 • förnedra degrading
 • förstöra demolished
 • avmystifiera demystify
 • tätt (densitet) densely
 • avpolitisera depoliticized
 • tvingande dire
 • tvivel discreditable
 • upplösning dissipation
 • pricka dotting
 • hållbar durable
 • invånare dwellers
 • bostad dwellings
 • reducera dwindling
 • uppslukad engulfed
 • förankrade entrenched
 • vräkning evictions
 • utnyttja exploitative
 • utnyttja exploited
 • trend fad
 • slum favelas
 • att glo gawking
 • harklande hawking
 • hög heap
 • därför hence
 • helhetligt holistically
 • fördjupa immerse
 • utarmad impoverished
 • otillräcklig inadequate
 • bebodd inhabited
 • utbyte interchange
 • rutt itinerary
 • beklaga lament
 • fritid leisure
 • rånad mugged
 • vardaglig mundane
 • opium-håla opium den
 • verklighetsfrämmande otherworldly
 • skära ner pare
 • bana väg för pave way
 • att kika peering
 • iaktagelseförmåga perception
 • svår situation plight
 • anspråk pretence
 • framgång prosperity
 • hejdlös rampant
 • återanvänd recycled
 • översända pengar remits
 • skranglig rickety
 • upphöjd kant ridged
 • flodstrand riverbanks
 • renhållning sanitation
 • rota i avfall scavenging
 • plåthus shanty
 • visa upp showcasing
 • betydelsefull significant
 • smutsig squalid
 • fullständig starkly
 • missfärgning tarnished
 • innehar tenure
 • traska traipsing
 • strömma in trooping
 • traska trudged
 • guida ushered
 • skryta vaunted
 • våga venture
 • fönstertittare voyeur

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/engelska-slum-turism.8542471.html

Share