Esperanto direkt

The exercise was created 2018-02-20 by tajemnica15. Question count: 128.
Select questions (128)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • abelo bi
 • almenaux åtminstonde
 • alkoholo -
 • anstataux istället för
 • apenaux knappast
 • aperi appear
 • atenti vara uppmärksam
 • auxtoro författare
 • balai sopa (verb)
 • biciklo -
 • bildkarto vykort
 • bonvoli vara vänlig
 • boji skälla (hund)
 • busxtuko näsduk
 • cxapo mössa
 • cxefa huvudsaklig
 • cxielo himmel
 • decidi besluta
 • dorso rygg
 • eco egenskap
 • erari göra fel
 • fajfi vissla
 • faruno mjöl
 • flanko sida (om platser)
 • floro blomma
 • flui flyta, flöda, rinna
 • forgxi smida (hantverk)
 • frago smultron
 • frago jordgubbe
 • forko gaffel
 • forno ugn
 • frunto panna (ansikte)
 • fundo botten
 • fungo svamp
 • gaja glad
 • gasto gäst
 • gazeto tidning
 • glaciajxo glass
 • malhela mörk
 • intersxangxi utbyta
 • kapti fånga
 • kasxi gömma
 • karesi klappa, smeka
 • kiso kyss
 • koko tupp
 • kolero ilska
 • kombi kamma
 • komplika komplicerad
 • korbo korg
 • korespondi brevväxla
 • korto gård, gårdsplan
 • kreski växa
 • kuiri laga mat
 • laca trött
 • lango tunga
 • lauxta högljudd
 • levi lyfta, höja
 • legomo grönsak
 • lupo varg
 • malgraux trots att
 • manki saknas
 • mansako handväska
 • matura mogen
 • mem själv
 • mezo mitt
 • monto berg
 • nepo barnbarn
 • nubo moln
 • ombro skugga
 • okulo öga
 • oni man (3 pers. sing.)
 • ovo ägg
 • pafi skjuta
 • pagi betala
 • pagxo sida (i bok)
 • parenco släkting
 • parto del, andel
 • peco bit, stycke (av kött t.ex.)
 • peti be om något
 • piro päron
 • pilko boll
 • po á, varsin unu pomo po
 • posxtmarko frimärke
 • precipe i synnerhet, särskillt
 • pregxejo kyrka
 • preni prendre
 • preskaux nästan
 • preta klar, redo, färdig
 • pruno plommon
 • rapide snabbt
 • regxo kung
 • respubliko republik
 • ricevi mottaga
 • ricxa rik
 • rimarki notera, lägga märke till
 • ripozi vila
 • sagxa klok, vis
 • sako säck
 • salti hoppa
 • saluto hälsning
 • same på samma sätt
 • sata mätt
 • segxo stol
 • seka torr
 • sxerci skämta
 • sercxi söka
 • spiri andas
 • stari stå
 • suficxe nog, tillräckligt
 • stulta dum
 • stacio station
 • sxlosi låsa
 • sxranko skåp
 • terpomo potatis
 • tigro tiger
 • tondi att klippa
 • sxafo får
 • trancxi skära
 • sxtono sten
 • turo torn
 • veturi resa, färdas
 • vico led,
 • voki ropa
 • viando kött
 • superjaro skottår
 • silenti tiga
 • estonteco framtid
 • stulteco dumhet

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/esperanto-direkt.8037146.html

Share

Advertisements