Franska v.43

The exercise was created 2017-11-28 by Lubix0. Question count: 73.
Select questions (73)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • dator (m) l'ordinateur
 • början (m) début
 • semester (fpl) vacances
 • det är söndag nous sommes dimanche
 • vän (kille) copain
 • vän (tjej) copine
 • äta middag dîner
 • mor/farföräldrar (mpl) grands-parents
 • morfar/farfar grand-père
 • nöjd content, -e
 • köpa acheter
 • ny nouvel/nouvelle
 • den bästa le meilleur
 • affär magasin
 • börja commencer
 • ska vi hjälpa dig? on va t'aider?
 • jag vet att je sais que
 • svårt difficile
 • kanske peut-être
 • senare plus-tard
 • ett kontor un bureau
 • snart bientôt
 • ropa på mig m'appeller
 • kvart (m) quart d'heure
 • arg fâché, -e
 • kom hit venez ici
 • ok d'accord
 • jag sa j'ai dit
 • jag känner je connais
 • att komma venir
 • att känna connâtre
 • att veta savoir
 • envis têtu, -e
 • bli irriterad s'énerver
 • fungera marcher
 • det fattas il manque
 • en sladd un câble
 • jag tror att je pense que
 • jag har den je l'ai
 • här är den/var så god voilà
 • alla tous
 • på golvet/ på marken par terre
 • försöka essayer
 • ordna upp/fixa arranger
 • färdig prêt, -e
 • så lätt si facile que ça
 • jaså ah bon
 • jag ska göra je vais faire
 • jag kan ingenting om det je n'y connais rien
 • bildskärm un écran
 • du ser tu vois
 • att se voir
 • allt som tout ce que
 • du skriver tu écris
 • en mus une souris
 • man tar on prend
 • att ta prendre
 • hand un main
 • höger droite
 • klicka cliquer
 • ett tangentbord un clavier
 • en bokstav une lettre
 • jag känner igen je reconnais
 • att känna igen reconnaître
 • i så fall en tout cas
 • skrivmaskin une machine à écrire
 • jag förstår je comprends
 • att tro/tänka penser
 • att fortsätta continuer
 • vara jätte hungrig avoir une faim de loup
 • jag har fått j'ai eu
 • sedan depuis
 • länge longtemps

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/franska-v-43.7678535.html

Share