Getting to know gorillas and chimps (FI)

The exercise was created 2019-05-06 by MariaR. Question count: 29.
Select questions (29)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • a chimp, chimps simpanssi, simpanssit
 • for years vuosia, vuosien ajan
 • a forest, forests metsä, metsät
 • daily joka päivä
 • imitate, imitated matkia, matki
 • a sound, sounds ääni, äänet
 • the way tapa
 • chew, chewed pureskella, pureskeli
 • gentle ystävällinen; hellä
 • lonely yksinäinen
 • suddenly yhtäkkiä
 • put, put, put laittaa, laittoi, laittanut
 • pat, patted taputtaa, taputti
 • sadly surullista kyllä
 • an adult aikuinen
 • teach, taught, taught opettaa, opetti, opettanut
 • return, returned tulla takaisin, tuli takaisin
 • a cabin mökki
 • a researcher, researchers tutkija, tutkijat
 • a tool, tools työkalu, työkalut
 • meat liha
 • make wat sotia
 • think, thought, thought uskoa, uskoi, uskonut
 • a sign, signs merkki, merkit
 • climb, climbed kiivetä, kiipesi
 • herself itse
 • a swan joutsen
 • a turkey kalkkuna
 • taught him opetti hänelle

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/getting-to-know-gorillas-and-chimps-fi.9062724.html

Share