glosor engelska great expectations

The exercise was created 2019-03-26 by thoris_. Question count: 45.
Select questions (45)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • al alder-tree
 • bredvid, vid sidan av alonger
 • Betjäna, servera, lyssna uppmärksamt attend
 • smed blacksmith
 • törnbuske briar
 • skallra, klappra chatter
 • klänga sig fast vid cling
 • grov coarse
 • straffånge convict
 • ta mig tusan darn me
 • kullerbytta, svängom dip and roll
 • förskräckligt dreadfully
 • uppriktigt earnestly
 • fil file
 • yr giddy
 • stirra, glo glare
 • brumma, morra growl
 • jag har lust till det, jag känner för det han't. I han't
 • landremsa in-shore
 • bojor irons
 • göra halt, halt lame
 • förut bosatt i late of
 • halta limp
 • sumpmark, träsk marsh
 • gödsel, dynga muck
 • nässlor nettles
 • församling parish
 • peka pint
 • be, bönfalla plead
 • toppat träd pollard
 • portal, port porch
 • snälla pray
 • trasa rag
 • glupskt, girigt ravenously
 • gripa seize
 • darra, skälva shiver
 • blöta, genomdränka soak
 • kyrktorn steeple
 • luta tilt
 • blygt, försagt timidly
 • gravsten tombstone
 • alltför lite undersized
 • kyrktupp, vindflöje weather-cock
 • proviant, livsmedel, mat wittles
 • kväva smother

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/glosor-engelska-great-expectations.8967905.html

Share