How do animals do that? (FI)

The exercise was created 2019-05-28 by MariaR. Question count: 41.
Select questions (41)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • find one's way löytää tie
 • get lost eksyä
 • follow seurata
 • pleasant mukava
 • granddaughter tyttären/pojantytär
 • excursion retki
 • ferry lautta
 • sniff around nuuskia ympäri
 • bush pensas
 • look for etsiä (jotain)
 • search etsiä
 • worry about huolehtia jostain
 • forever ikuisesti
 • get run over joutua yliajetuksi
 • wonder ihmetellä
 • turns out ilmetä, selvitä
 • according to (jonkun) mukaan
 • get off nousta kyydistä
 • between välissä, väli
 • make a decision tehdä päätös
 • vacation loma
 • Oregon osavaltio Amerikassa
 • Indiana osavaltio Amerikassa
 • entire koko
 • gas station huoltoasema
 • fresh air raitis ilma
 • awful kamala
 • chase jahdata
 • frightened pelästynyt
 • sure about varma (jostakin)
 • detail yksityiskohta
 • definitely ehdottomasti
 • eventually lopulta
 • heartbroken murheellinen
 • arrive saapua
 • paw tassu
 • ragged rähjäinen
 • mile 1609 kilometriä
 • Rocky Mountains Kalliovuoret
 • barn lato
 • take care of pitää huolta (jostakin), huolehtia

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/how-do-animals-do-that-fi.9094810.html

Share