Immigration and global issues

The exercise was created 2019-06-17 by maaritkostamo. Question count: 46.
Select questions (46)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • avustustyöntekijä aid worker, relief worker
 • enemmistö, valtaväestö majority
 • ennakkoluulo ennakkoluulo
 • eristäminen isolation
 • identiteetti identity
 • ihmiskauppa human trafficking
 • ilmastonmuutos climate change
 • kansalaisjärjestö NGO, non-governmental organization
 • kehitysmaa third world country, developing country
 • kriisi, kriisit crisis, crises
 • kulttuuri-identiteetti cultural identity
 • kulttuuriin sulautuminen cultural assimilation
 • kulttuurinen moninaisuus cultural diversity
 • loikata defect
 • maahanmuuttaja immigrant
 • maahanmuutto immigration
 • marginalisaatio marginalization
 • menettely, toimintatapa procedure
 • monikulttuurinen multicultural
 • monikulttuurisuus multiculturalism
 • muuttaa maasta emigrate
 • muuttaa maahan immigrate
 • nälänhätä famine
 • osallistaminen inclusion
 • pakolainen refugee
 • palauttaminen kotimaahan repatriation
 • poissulkeminen exclusion
 • positiivinen syrjintä positive discrimination
 • reilu kauppa fair trade
 • suurlähettiläs ambassador
 • suurlähetystö embassy
 • suvaitsemattomuus intolerance
 • suvaitsevaisuus tolerance
 • sorto, vainoaminen persecution
 • syrjintä discrimination
 • tasa-arvo equality
 • epätasa-arvo inequality
 • turvapaikka asylum
 • hakea turvapaikkaa seek asylum
 • myöntää / evätä turvapaikka grant / deny asylum
 • turvapaikanhakija asylum seeker
 • vapaakauppasopimus free trade agreement
 • vieraantuminen alienation
 • voittoa tavoittelematon järjestö non-profit organization
 • vähemmistö minority
 • yhteismarkkinat common market, global market

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/immigration-and-global-issues.9100335.html

Share