Important signs and notices

The exercise was created 2017-09-29 by noekiii. Question count: 64.
Select questions (64)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • vchod entrance (mi)
 • východ exit (mi)
 • sem, k sobě pull
 • tam, od sebe push
 • pracovní doba working hours
 • otevřeno open
 • zavřeno closed
 • kabinka changing room? (f)
 • pokladna cashier (f)
 • obchod shop (mi)
 • restaurace restaurant (f)
 • muži, páni gentlemen, men (m)
 • ženy, dámy ladies
 • obsazeno occupied
 • fakulta faculty (f)
 • úřad office (mi)
 • úřední hodiny office hours, opening hours (f)
 • konzultační hodiny office hours, tutorial (f)
 • rozvrh hodin schedule
 • hodina odpadá the lesson is canceled
 • technické problémy technical problems
 • mimo provoz out of order
 • výtah nejezdí, nefunguje the elevator is out of order
 • stanice metra zavřena the metro station is closed
 • doprava traffic (f)
 • kultura culture (f)
 • jízdenka ticket (f)
 • jízdnradí řád timetable (mi)
 • předprodej vstupenek presale of tickets
 • šatna cloak room (f)
 • máme problémy we have a problem
 • pomoc help
 • zloděj thief
 • policie police
 • dobré ráno good morning
 • dobrý den good day
 • dobré odpoledne good afternoon
 • dobrý večer good evening
 • dobrou noc good night
 • na shledanou, nashle good bye
 • těší mě nice to meet you
 • mějte se hezky have a good time (formal)
 • vy taky you too (formal)
 • ahoj, čau hello/bye (informal)
 • měj se hezky have a good time (informal)
 • ty taky you too (informal)
 • děkuju, děkuji thank you (formal)
 • díky, dík thank you (informal)
 • prosím you are welcome, please, here you go
 • není zač you are welcome, no problem, not at all
 • promiňte, pardon excuse me, i am sorry (formal)
 • promiň excuse me, i am sorry (informal)
 • to nic that 's okay
 • bohužel nemluvím česky unfortunately i do not speak czech
 • mluvíte anglicky? do you speak english? (formal)
 • mluvíš anglicky? do you speak english? (informal)
 • pomalu prosím slower please
 • promiňte nerozumím i am sorry- i do not understand (formal)
 • opakujte prosím repeat please (formal)
 • nevím i do not know
 • mám otázku i have a question
 • jak se řekne česky ... ? how do you say ... in czech? (include ... in answer)
 • co znamená ... ? what does ... mean? (include ... in answer)
 • promiňte zě jdu pozdě sorry for coming late (formal)

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/important-signs-and-notices.7574244.html

Share