Advertisements


Islam frågor

The exercise was created 2019-02-13 by emilon05. Question count: 8.
Select questions (8)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

  • Hur många pelare finns det? 5
  • Vad är samlingsnamnet för Islam, Judendom och Kristendom? Abrahamitiska religionerna
  • Vad betyder ordet islam? Fred och underkastelse
  • Vad heter den sista profeten? Muhammed
  • Vad kallas tanken att Gud är en odelbar enhet? Tawhid
  • Vad är det arabiska namnet för Gud? Allah
  • Vad kallas strävan efter att följa islam? Jihad
  • Hur många namn har Gud enligt islam 100

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/islam-fragor.8895515.html

Share