K. Atomer & Grundämnem

The exercise was created 2019-09-29 by Frankes. Question count: 36.
Select questions (36)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Kärnmassan består av Protoner & Neutroner
 • Ett grundämne Har bara en sorts atomer
 • I naturen finns de ca 90 Grundämnen
 • Grundämne med god ledningsförmåga Guld, metaller har god ledningsförmåga
 • Nämn en icke metall Svavel
 • Minst 2 grundämne som är budna tilö varandra Kemisk Förening
 • Förkortning på fast ämne ? S
 • Förkortning på ett gas ämne ? G
 • Förkortning på ett flytande ämne? L
 • Från S->G el. Vice versa ? Sublimering
 • Från L till G form? Ångbildning
 • Från G till L form? Kondensering
 • Från S till L form Smältning
 • Från S till L form? Stelning
 • Består av två eller flera rena ämnen ? Blandning
 • Går att urskilja ingående partikelslagen Heterogen Blandning
 • Går inte urskilja partikelinslagen Homogen Blandning
 • Ordformeln på Järn + Sulfid Järnsulfid
 • Kemisk formel Järn + Sulfid FeS
 • Materia är uppbyggd av? Atomer
 • Atomer är delbara Ja
 • Atomen består av Elementpartiklar
 • Vet man hur atom ser ut? Nej!
 • Protoner och Neutroner tillsammans kallas Kärnpartiklar
 • Elektroner är Negativt laddade
 • Atomens kärna är Neutral
 • Masstal P+ + n
 • Isotop Samma grundämne, Olika neutroner
 • Innersta elektronen K
 • Andra elektron L
 • Tredje Elektronen M
 • I K skal max? 2 elektroner
 • I M skal max? 8 elektroner
 • Yttersta skalet , max? 8 Elektroner
 • Valenselektron? Ger atomens dess egenskaper
 • Samma som atomnr? Antalet protoner

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/k-atomer-grundamnem.9300912.html

Share