Kemi prov v. 47

The exercise was created 2013-11-20 by elsaeriksson. Question count: 41.
Select questions (41)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Ämnens egenskaper: 3 olika faser, utseende, form, doft, leder ström, smak,densitet
 • Atom: 1 grundämne, världens minsta byggsten
 • Molekyl: Flera grundämnen, består utav 1 eller flera atomer
 • Grundämne: 1 atomslag
 • Kemsisk förening: Minst 2 olika grundämnen
 • Kemisk reaktion: Atomerna i ett ämne byggs om och det blidas ett/flera nya ämen
 • Fotosyntes: Klodioxid+vatten+solljus blir socker+syre
 • beskriva kemisk reaktion: reaktionsformler
 • ämnen innan en reaktion: reakanter
 • ämnen efter reaktion: Reaktionsprodukter
 • 3 faser: fast flytande gas
 • Från fast till flytande: smältning
 • Från flytande till gas: Förångning
 • Från gas till flytande: Kondensering
 • Från flytande till fast: Stelning
 • Atomens tre vanligaste byggstenar: Elektron, proton,neutron
 • Fysikalisk förändring: Kan återgå till sitt ursprungliga ämne
 • Kemisk förändring: ämnet som bildas kan inte återgå till sitt ursprungliga ämne
 • Blanding: Det är inte bundna till varandra, bara blandade
 • Rent ämne: Ej blandade med annat ämne, grundämnen är rena ämnen
 • Vattenlösning: Ämne upplöst i i vatten, genomskinligt
 • Uppslamning: Större bitar av fast ämne i en vätska, grumligt, bitarna sedimenterar till botten
 • Emulision: En blandning av två ämnen som ej går att blanda ihop
 • Aerosol: Små droppar från en vätska eller korn som är blandade med gas
 • Legering: En fast blandning av två eller flera metaller
 • Ljusblå yta: ädelgaser
 • Grön yta: Halogener
 • Vit yta: alkalimetaller
 • Helium: Universums näst vanligaste ämne, bildas i stjärnorna vid fusionen av väte, används i ballonger
 • Argon: Finns i jordens atmosfär, används i isoleringen mellan fönsterskivor
 • Neon: Kan ge orangerött ljus, finns i atmosfären, kan användas till lysrör
 • Radon: En gas som kan tränga in i hus, kan ge lungcancer, kan finnas i marken,
 • Sedimentering: Tyngre partiklar i en lösning sjunker till botten
 • Filtrering: Små partiklar passerar förbi filtret, större fastnar
 • Indunstning: Blir av med lösningsmedlet och har kvar det lösta ämnet
 • Vad händer med vattnet i indunstningen? Solvärmen förångar vattnet
 • Destillering: gasen med lägst kokpunkt kokar bort först, gasen fångas upp i en kylare och blir till flytande äme, används till bensin
 • Kromatografi: Olika beståndsdelar i en lösning eller gas, rör sig olika fort över ett papper, används inom läkemedelindustri
 • värme: atomer och molekyler i rörelse
 • vätejon: H+
 • syrejon: 02-

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kemi-prov-v-47.3266767.html

Share