Kinesiska 22

The exercise was created 2018-05-03 by josefiinlarsen. Question count: 29.
Select questions (29)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Lektion 22 dì èrshíèr kè
 • stiga upp qîchuáng
 • äta mat chifàn
 • frukost zâofàn
 • lunch wûfàn
 • kvällsmat wânfàn
 • laga mat zuòfàn
 • göra zuò
 • slå
 • sopa sâo
 • städa rum dâsâo fángjian
 • rum fángjian
 • städa dâsâo wéisheng
 • gå till skolan shàngxué
 • sluta skolan fàngxué
 • gå hem huíjia
 • tillbaka huí
 • kom tillbaka! huílái!
 • gå hem till kompis och roa sig qù péngyoujia wán
 • leka, roa sig wán
 • sova shuìjiào
 • ibland tôushí
 • innan dess zhiqián
 • innan... ...qián
 • innan skolan sháng xué qián
 • efter detta zhihòu
 • efter det ránhòu
 • efter... ...hòu
 • efter skolan fàng xué hòu

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kinesiska-22.8233625.html

Share