Kinesiska Lai Ba! Y-Z

The exercise was created 2018-05-03 by regina0002. Question count: 70.
Select questions (70)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • 颜色 färg
 • 羊肉 lammkött
 • 样子 stil
 • skall
 • 要多长时间 hur långt tid tar det
 • också
 • 也不 inte hellre
 • 夜里 på natten
 • 一点人 lite
 • 一共 ihop
 • 一会儿见 vi ses senare
 • 一刻 en kvart
 • 一路平安 trevlig resa
 • 一起 tillsammans
 • 一样 likadan
 • 医生 läkare
 • 医学 medicin studieämne
 • 衣服 kläder
 • 宜家 ikea
 • 亿 hundra miljoner
 • 因为 därför
 • 音乐 musik
 • 饮料 drycker
 • 应该 måste
 • 英语 engelska språket
 • hård
 • 硬卧 liggvagn, andra klass
 • använder
 • har
 • 有的 vissa
 • 有点儿 är lite för
 • 有空儿 är ledig
 • 有事儿 är upptagen
 • 有意思 intressant
 • både, och
 • 邮件 e-mejl
 • fisk
 • 语言 språk
 • , i, vid
 • 在家 är hemma
 • 在那人 på vilken plats
 • 再见 hej då
 • 咱们 vi inkluderar alla närvarande
 • tidigt
 • 怎么 hur
 • 怎么样 vad tycker du
 • står
 • den här
 • 这个 den här
 • 这么 såpass
 • 这儿 den här platsen
 • verkligen
 • 知道 vet
 • bara
 • 中国 kina
 • 中号 medium
 • 中文 kinesiska språket
 • 中心 mitten
 • sort måttsord för språk
 • 猪肉 fläskkött
 • 祝你 jag önskar dig
 • tecken
 • går
 • allra
 • 最大 störst
 • 左右 ungefär
 • gör
 • 做饭 lagar mat
 • 作业 läxor
 • åker, sitter

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/kinesiska-lai-ba-y-z.8233612.html

Share