Advertisements


Lettiska ord (kap 1-5)

The exercise was created 2021-02-18 by danashian. Question count: 500.
Select questions (500)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • acs (6th decl.) eye
 • apelsīns orange
 • apģērbi clothes
 • arī also
 • ar labu nakti goodnight
 • atā bye-bye
 • atvaino, piedod (inform.) im sorry, excuse me
 • atvainojiet, piedodiet (formal pl.) im sorry, excuse me
 • auss (6th decl.) ear
 • avīze newspaper
 • ārste, ārsts doctor
 • banāns banana
 • bērns child
 • brālis brother
 • bulciņa pastry bun
 • būt to be
 • čau hi
 • daktere, dakteris doctor
 • dators computer
 • dāvana gift
 • deguns nose
 • diena day
 • draudzene female friend, girlfriend
 • draugs male friend, boyfriend
 • dzīvoklis flat, apartment
 • es I
 • farmācija pharmaceutics
 • galds table, desk
 • grupa group
 • gurķis cucumber
 • yes
 • jūs (formal pl.) you
 • jūsu (formal, pl.) your
 • kafejnīca cafe
 • kafija coffee
 • kaimiņiene, kaimiņš neighbor
 • kaķis cat
 • kas who, what
 • Kas tas ir? What is that?
 • Kā tev iet? Kā tev klājas? (inform.) How are you?
 • Kā jums iet? Kā jums klājas? (formal, pl.) How are you?
 • Kā tevi sauc? Kāds ir tavs vārds? (inform.) What is your name?
 • restorāns restaurant
 • roka arm
 • sieviete woman
 • sirds (6th decl.) heart
 • skola school
 • skolēns pupil
 • skolniece, skolnieks pupil
 • skolotāja, skolotājs teacher
 • slikti badly
 • soma bag
 • sportiste, sportists athlete
 • studente, students student
 • studijas studies
 • suns dog
 • sveiks, sveika, sveiki hello
 • šie (m. pl.) these
 • šis (m. sg.) this
 • šī (f. sg.) this
 • šīs (f. pl.) these
 • šokolāde chocolate
 • tas (m.) that
 • tā (f.) that
 • tās (f., pl.) those
 • tēvs father
 • telefons phone
 • tie (m., pl.) those
 • tirgus market
 • torte cake
 • tu (inform., sg.) you
 • tūriste, tūrists tourist
 • un and
 • universitāte university
 • uz redzēšanos good bye
 • uzvārds surname
 • vai or, question word
 • varētu būt labāk it could be better
 • vārds name
 • veģetāriete, veģetārietis vegetarian
 • veikals shop
 • viesnīca hotel
 • viņa she
 • viņš he
 • visi all, everyone
 • viss everything
 • viss, visa all
 • viss ir kārtībā everything’s alright
 • visu labu good bye, bye
 • vīrietis man
 • zēns boy
 • Ziemassvētki christmas
 • zīmulis pencil
 • zobārste, zobārsts dentist
 • zobārstniecība dentistry
 • zobs tooth
 • Kā jūs sauc? Kāds ir jūsu vārds? (formal, pl.) What is your name?
 • kokteilis cocktail
 • konfekte candy
 • kundze madam, lady, mrs.
 • kungs mister
 • kurpe shoe
 • kredītkarte credit card
 • krēsls chair
 • ķermenis body
 • ķirurģe, ķirurgs surgeon
 • labdien good afternoon
 • labi good, well
 • labrīt good morning
 • labvakar good evening
 • lekcija lecture
 • lūdzu please
 • ļoti very
 • ļoti labi very well
 • ļoti patīkami pleased to meet you, nice to meet you
 • man iet (klājas) labi im fine
 • mani sauc Inga, mans vārds ir Inga my name is Inga
 • maize bread
 • mana, mans my
 • mati hair
 • māja house
 • mājas houses
 • māsa sister
 • medicīna medicine
 • medus honey
 • meitene girl
 • mēle tongue
 • mēs we
 • mūsu our
 • mūziķe, mūziķis musician
 • no
 • nodarbība practical class, lesson
 • paciente, pacients patient
 • paldies thank you
 • pensionāre, pensionārs pensioner
 • pils (6th decl.) palace, castle
 • politiķe, politiķis politician
 • politoloģija politology
 • priecājos iepazīties pleased to meet you, nice to meet you
 • profesore, profesors professor
 • angliete, anglis Englishwoman, Englishman
 • Anglija England
 • angliski English
 • arābiski Arabian
 • auglis fruit
 • austriete, austrietis Austrian
 • Austrija Austria
 • auto car
 • baltkrieviete, baltkrievs Belarusian
 • Baltkrievija Belarus
 • baltkrieviski Belarusian (language)
 • Berlīne Berlin
 • bet but
 • biļete ticket
 • čehiete, čehs Czech (person)
 • Čehija Czechia
 • čehiski Czech (language)
 • četri four
 • darbs work
 • darīt to do
 • daudzi, daudzas many
 • dāniete, dānis Dane (person)
 • Dānija Denmark
 • dāniski Danish
 • dēls son
 • dibens bottom
 • diemžēl unfortunately
 • Eiropa Europe
 • Francija France
 • franciski French (language)
 • francūziete, francūzis Frenchwoman, Frenchman
 • fotografēt to photograph
 • galva head
 • garšo like the taste
 • grāmata book
 • grupas biedri group members
 • ģimene family
 • iet uz ballītēm to go to parties
 • igauniete, igaunis Estonian (person)
 • Igaunija Estonia
 • igauniski Estonian (language)
 • istaba room
 • itāliete, itālis Italian (person)
 • Itālija Italy
 • itāliski Italian (language)
 • īriete, īrs Irish (person)
 • Īrija Ireland
 • problēma issue, problem
 • runāt to speak
 • saldējums ice-cream
 • sāp hurts
 • sāpes pain
 • sēdieties sit down
 • sieva wife
 • skatīties seriālus to watch series
 • slovākiete, slovāks Slovak (person)
 • Slovākija Slovakia
 • slovākiski Slovak (language)
 • somiete, soms Finn (person)
 • Somija Finland
 • somiski Finnish (language)
 • spāniete, spānis Spaniard (person)
 • Spānija Spain
 • spāniski Spanish (language)
 • spēlēt spēles to play games
 • sportot to do sports
 • Šveice Switzerland
 • tante aunt
 • tautība nationality
 • tava, tavs your (inform., sg.)
 • tāpēc therefore
 • tēja tea
 • tētis dad
 • tēvocis uncle
 • tomāts tomato
 • ukrainiete, ukrainis Ukrainian (person)
 • Ukraina Ukrain
 • ukrainiski Ukrainian (language)
 • ungāriete, ungārs Hungarian (person)
 • Ungārija Hungary
 • ungāriski Hungarian (language)
 • uzacs (6th decl.) eyebrow
 • vaigs cheek
 • valoda language
 • valsts (6th decl.) country, state
 • vāciete, vācietis German (person)
 • Vācija Germany
 • vāciski German (language)
 • vecaistēvs grandfather
 • vecāki parents
 • vecāmāte grandmother
 • vecmāmiņa granny
 • vectētiņš grandpa
 • vecvecāki grandparents
 • vēders abdomen, belly
 • vēl kaut kas something more, else
 • viņa his
 • viņas her
 • viņu their
 • vīrs husband
 • zods chin
 • zviedriete, zviedrs Swede
 • Zviedrija Sweden
 • zviedriski Swedish (language)
 • īriski Irish (language)
 • Japāna Japan
 • jo because
 • kakls neck
 • kas noticis what’s happened
 • kāja leg
 • ko what
 • krieviete, krievs Russian (person)
 • Krievija Russia
 • krieviski Russian (language)
 • krūtis (6th decl., pl.) chest
 • krūts (6th decl.) breast
 • labāk better
 • lasīt to read
 • latviešu valoda Latvian language
 • latviete, latvietis Latvian (person)
 • Latvija Latvia
 • latviski Latvian (language)
 • Libāna Lebanon
 • lietuviete, lietuvietis Lithuanian (person)
 • Lietuva Lithuania
 • lietuviski Lithuanian (language)
 • lūpa lip
 • mamma mom
 • mašīna car
 • mazliet a little bit
 • māte mother
 • meita daugther
 • miris (m.), mirusi (f.) dead
 • mugura back
 • mute mouth
 • no from
 • no kurienes from where
 • norvēģiete, norvēģis Norwegian (person)
 • Norvēģija Norway
 • norvēģiski Norwegian (language)
 • otra, otrs other
 • pasaule world
 • patīk like
 • peldēt to swim
 • pēda foot
 • piere forehead
 • plauksta hand
 • poliete, polis Pole (person)
 • poliski Polish (language)
 • portugāliete, portugālis Portuguese
 • Portugāle Portugal
 • portugāliski Portuguese (language)
 • abas, abi both
 • administratore, administrators administrator
 • adrese address
 • Alpi Alps
 • astoņi eight
 • astoņdesmit eighty
 • astoņi simti, astoņsimt eight hundred
 • astoņi tūkstoši, astoņtūkstoš eight thousand
 • astoņpadsmit eighteen
 • atrodas is located
 • brīvs free, unoccupied, available
 • bulvāris boulevard, avenue
 • ceļš road, way
 • cents cent
 • Cik jums ir gadu? (formal, pl.) How old are you?
 • Cik tev ir gadu? (inform., sg.) How old are you?
 • četrdesmit forty
 • četri simt, četrsimt four hundred
 • četri tūkstoši, četrtūkstoš four thousand
 • četrpadsmit fourteen
 • desmit ten
 • deviņi nine
 • deviņdesmit ninety
 • deviņi simti, deviņsimt nine hundred
 • deviņi tūkstoši, deviņtūkstoš nine thousand
 • deviņpadsmit nineteen
 • diena day
 • divi two
 • divdesmit twenty
 • divi simti, divsimt two hundred
 • divi tūkstoši, divtūkstoš two thousand
 • divpadsmit twelve
 • dzīvot to live
 • eiro euro
 • eksāmens exam
 • es tūlīt būšu I will come soon
 • gads year
 • glāze glass
 • iela street
 • kad when
 • kāda, kāds any, what
 • kāpēc why
 • trīs simti, trīssimt three hundred
 • trīs tūkstoši, trīstūkstoš three thousand
 • trīspadsmit thirteen
 • tūkstotis, tūkstoš thousand
 • vasara summer
 • vecums age
 • veikals shop
 • viens one
 • vienpadsmit eleven
 • kabinets office
 • kino cinema
 • klīnika clinic
 • kur where
 • labs good
 • mēnesis month
 • Minhene Munich
 • minūte minute
 • nakts (6th decl.) night
 • nāciet come!
 • nedēļa week
 • neviens no minētajiem none of the mentioned
 • nulle zero
 • numurs number
 • Ņujorka New York
 • operācija surgery
 • personas kods personal code
 • pieci five
 • piecdesmit fifty
 • pieci simti, piecsimt five hundred
 • pieci tūkstoši, piectūkstoš five thousand
 • piecpadsmit fifteen
 • pieraksts appointment
 • pilsēta city
 • septiņi seven
 • septiņdesmit seventy
 • septiņi simti, septiņsimt seven hundred
 • septiņi tūkstoši, septiņtūkstoš seven thousand
 • septiņpadsmit seventeen
 • seši six
 • sešdesmit sixty
 • seši simti, sešsimt six hundred
 • seši tūkstoši, seštūkstoš six thousand
 • sešpadsmit sixteen
 • simt, simts hundred
 • skaidrs it is clear
 • Stokholma Stockholm
 • strādāt to work
 • studēt to study
 • šeit here
 • šodien today
 • šobrīd right now, at the moment
 • tagad now
 • telefons telephone
 • trīs three
 • trīsdesmit thirty
 • agrāk earlier, before
 • aizvakar the day before yesterday
 • Amsterdama Amsterdam
 • anatomija anatomy
 • atiet leaves, departs
 • atvaļinājums vacation
 • autobuss bus
 • ballīte party
 • bez without
 • beidzas ends, finishes
 • bibliotēka library
 • bieži often
 • cik, cik daudz how many, how much
 • cik ilgs how long
 • Cik ir pulkstenis? What time is it?
 • cikos at what time
 • Cik tas maksā? How much does it cost?
 • cits other
 • citur somewhere else
 • direktore, direktors director, principal
 • domāt to think
 • drīz soon
 • es nezinu I don’t know
 • filma film
 • fizika physics
 • futbols football
 • gāzēti dzērieni soda drinks
 • hokejs ice hockey
 • jau already
 • jauns young, new
 • spēle game
 • šorīt this morning
 • šovakar tonight, this evening
 • tad then
 • tajā in that
 • teātris theatre
 • tramvajs tram
 • tur there
 • tūlīt immediately, in a moment
 • vairs anymore
 • vakar yesterday
 • vakariņas dinner
 • vakars evening
 • varbūt maybe
 • Vecrīga old town of Riga
 • velns devil, damn
 • vēl still
 • vēlāk later
 • vienmēr always
 • vilciens train
 • kavēt to be late
 • klients client, customer
 • kopā together
 • kopmītne dormitory
 • laiks time
 • latīņu valoda Latin language
 • limonāde lemonade
 • mazs small
 • nākamajā (in the) next
 • netālu not far, near
 • Nīderlande Netherlands
 • no rīta in the morning
 • pagājušajā (in the) last
 • pareizs correct
 • parīt the day after tomorrow
 • pašlaik right now, at the moment
 • pavāre, pavārs cook
 • pāri past, over
 • pārdevēja, pārdevējs sales person, shop assistant
 • pienāk arrives
 • piens milk
 • pieraksts appointment
 • pie zobārsta to a dentist, at a dentist
 • privātmāja private house
 • pusdienas lunch
 • reģistratūra reception
 • rezidentūra residency
 • rīt tomorrow
 • rīts morning
 • savs one’s own
 • sākas starts, begins
 • acu zobs canine tooth
 • afiša poster
 • apakša bottom
 • aprīlis April
 • asins (6th decl.) blood
 • astoņdesmitais eightieth
 • astoņpadsmitais eighteenth
 • astoņsimtais eight hundredth
 • astotais eighth
 • augša top
 • augusts August
 • ārprāts (expr.) madness; oh, my
 • brīvdiena free day, holiday
 • caurs hollow; with a cavity
 • ceturtais fourth
 • ceturtdiena Thursday
 • cik ātri how fast
 • četrdesmitais fortieth
 • četrpadsmitais fourteenth
 • četrsimtais four hundredth
 • datums date
 • decembris December
 • deviņdesmitais ninetieth
 • deviņpadsmitais nineteenth
 • deviņsimtais nine hundredth
 • devītais ninth
 • desmitais tenth
 • divdesmitais twentieth
 • divpadsmitais twelfth
 • divsimtais two hundredth

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/lettiska-ord-kap-1-5.10198068.html

Share