Little Miss Hood and the Wolf

The exercise was created 2019-01-11 by emiliadavidsson. Question count: 40.
Select questions (40)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • quite ganska
 • decent anständig
 • sharp skarp, vass
 • terrified livrädd, skräckslagen
 • tough seg
 • yelp gläfsa, tjuta
 • helping portion
 • add lägga till
 • therefore därför
 • stare stirra
 • reply svara
 • compared with jämförd med
 • forget glömma
 • anyway hur som helst
 • aim sikta
 • note lägga märke till
 • courteous artig, tillmötesgående
 • however emellertid, likväl
 • stroll promenera
 • in front of framför
 • chin haka
 • blow blåsa
 • pray be
 • twig kvist
 • satisfied nöjd, belåten
 • adore avguda
 • indulge ge efter för, skämma bort
 • approach närma sig
 • bright vaken, skärpt
 • pick up lyfta
 • dial slå (telefonnummer)
 • deal with ha att göra med
 • while stund
 • stride stega
 • gums tandkött
 • jaw käft
 • vital livsviktig
 • peep kika, titta
 • trust lita på
 • crust skorpa, kant

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/little-miss-hood-and-the-wolf.8786122.html

Share