Matematik 2a, modul 1 första 20 frågorna

The exercise was created 2017-06-22 by benjamingryden. Question count: 20.
Select questions (20)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Är det vertikal linje eller horisontell linje som saknar k-värde? vertikal
 • Är det vertikal linje eller horisontell linje som har 0 k-värde? horisontell
 • Bas x höjd (används för att räkna ut) area
 • (5,4). Är 5 x- eller y-värdet? x
 • (5,4). Är 4 x- eller y-värdet? y
 • Är y1 och y2 täljare eller nämnare (i divisionen) ner när k-värdet räknas? täljare
 • Är x1 och x2 täljare eller nämnare (i divisionen) när k-värdet räknas? nämnare
 • Term + term = summa. Vad heter räknesättet? Addition
 • Term - term = differens. Vad heter räknesättet? Subtraktion
 • Faktor x faktor = produkt. Vad heter räknesättet? multiplikation
 • Täljare / nämnare = kvot. Vad heter räknesättet? Division
 • Vad kallas den här uppställningen? y=kx+m k-form
 • Vad kallas den här uppställningen? Ax+By+C=0 Allmän form
 • y=m är en horisontell linje
 • x=p är en vertikal linje
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att hitta skärningspunkten i en graf? grafisk lösning
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att sätta talen mot varandra ex tal1=tal2 algebraisk lösning
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att lösa ut ex y och med det svaret ersätta y i den andra ekvationen? Substitutionsmetoden
 • Vad kallas det att lösa ett tal genom att stryka motsatta tal i ekvationen (ex -x i rad 1 och x i rad två) additionsmetoden
 • Additionsmetoden används när det inte är enkelt att använda substitutionsmetoden

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matematik-2a-modul-1-forsta-20-fragorna.7360430.html

Share