Matematik 2a, modul 1 sista 20 frågorna

The exercise was created 2017-06-22 by benjamingryden. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • När någon av variablerna står fritt är substitutionsmetoden passande att använda
 • I ekvationssystemet där -y står på rad1 och y på rad två är additionsmetoden enklast att använda.
 • I bråk är förlänga att multiplicera för att få samma nämnare
 • I bråk är förkorta att dividera för att få talet i sin enklaste form
 • I bråk kallas 1 1/2 för blandad form
 • x är ett exempel på en variabel term
 • 2 är ett exempel på en konstant term
 • Ett algebraiskt uttryck innehåller tal, variabler och räkneoperationer (ex +,-)
 • En formel är ett samband mellan en eller flera variabler i form av ett algebraiskt uttryck
 • En ekvation är ett matematiskt påstående som innehåller en likhet och minst en variabel (ex 1+x=2) VL=HL
 • Om sambandet mellan x och y gör att varje x-värde ger ett bestämt y-värde kan vi säga att y är en funktion av x (ex. y=2x-1)
 • En funktions tillåtna x-värden kallas för funktionens definitionsmängd
 • De y-värden som är tillåtna enligt vilka x-värden som är tillåtna kallas värdemängd
 • y=f(x) skrivs också y är en funktion av x
 • Punkten eller punkterna där grafen skär x-axeln kallas nollställe
 • En rät linje kallas också en linjär funktion
 • Δ = delta
 • k>2. Är k större eller mindre än 2? Större
 • Vad är ett annat ord för upphöjt till? potens

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/matematik-2a-modul-1-sista-20-fragorna.7360449.html

Share