MB. Mikroorganismer

The exercise was created 2019-09-30 by Frankes. Question count: 19.
Select questions (19)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • aerob kräver syra
 • psykfil lever bara i temp under 10•
 • obligat anaerob kräver syrefrimiljö
 • prototrof kan själv bilda organiska ämnen de behöver
 • auxotrof org som behöver tillskott organiska föreningar
 • Kryofil Lever under 5 grader
 • Mesofiler Lever i rumstemp 15-30grader
 • Hypertermofila Värmeälskare 80%-120
 • Hypertermofil Ext. Värme älskare 80-120g
 • Halofiler Saltälskare, lever i höga saltkonc.
 • Acidofil Syrälskare, gillar lågt ph
 • Metanogener Org. Som producerar metan
 • celler går i "dvala" pga svält,uttorkning n.m Endosporer
 • när partiklar omsluts av membran endocytes
 • endocytes när membran blåsa med partiklar i går ut
 • membranblåsa av partiklar som är på väg ut exocytosvesikel
 • 15min 120grader Autoklavera
 • Kokning dödar sporer Nej
 • Vad är trypton Näringsämne man tillsätt i agarn

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/mb-mikroorganismer.9300729.html

Share