Middlesex

The exercise was created 2019-09-18 by tindrafundin. Question count: 22.
Select questions (22)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • kyla, frigiditet frigidity
 • studenthem, sovsal dorm (dormitory)
 • egna problem agenda
 • övergått till annan religion convert
 • ta in för mycket, överdriva overdo
 • självsäkert sätt att gå swagger
 • självbevarelse self-preservation
 • förfölja, jaga pursue
 • planskild korsning overpass
 • avrinningsrör runoff drain
 • samlas i grupper congregate
 • oborstad, sjabbig scroungy
 • eluttag (campingplats) hookup
 • äcklig foul
 • intim, påträngande intimate
 • få grepp om get the hang of
 • ändring adjustment
 • skrämma bort pamper
 • salva, kräm unguent
 • maskulin rugged
 • mellersta delen av USA (äkta amerikanare) heartland
 • husbil recreation vehicle RV

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/middlesex.9220486.html

Share