mikrobiologi

The exercise was created 2019-10-20 by Frankes. Question count: 183.
Select questions (183)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • en enda polär flagell monotrick
 • 2 el. fler flagell vid cellens ena eller båda poler lofotrick
 • flagell vid varde amfitrick
 • mängd flageller runt om peritrick
 • klassen för djur,växter protozer,alg,mögelsvamp eukaryoter
 • med två undergrupper bakterier o arkeer prokaryoter
 • DNA deoxiribonukleinsyra
 • RNA Ribonukleinsyra
 • kopia med kod för protenmolekyl byggnad genom 3 baser mRNA
 • transporterar aminosyror till ribosomen så ny proteiner kan tillverkas tRNA
 • transkriberas från speciella delar av DNA,bildar protein med ribosomerna vRNA
 • andra delen i cykeln? metafas
 • cykeln; första delen i celldelning? profas
 • celldelning, tredje del i cellcykeln anafasen
 • cellcykel; 4 delen i delningen telofas
 • reduktionsfördelning meios
 • könslös förökning? mitos
 • morfologi, kulform kocker
 • mkocker 2 och 2 diplokocklagring
 • kocker 4 och 4 tetrakocklagring
 • morfologi, 8 och 8 kocker srcina
 • tjock cellvägg, blir blå vid gramfärgning grampositiv
 • tunn cellvägg, färgas rosa vid gramfärgning gramnegativ
 • består av omväxlande nag och nam murein
 • bakterier överför små bitar dna till annan kromosom transformation
 • kräver mkt syre obligat aerob
 • tål inte syre obligat anerob
 • kan växa med o utan syre fakultativt anaerob
 • lösning motsvarar 0,9% isoton
 • lägre koncentration än isoton hypoton
 • högre koncentration än isoton hyperton
 • Aw VATTEN AKTIVITET
 • VATTEN AKTIVITET, RENT VATTEN? aw 1
 • bakterier trivs bäst i aw ? 0,995
 • aerob kräver syre
 • anaerob tål inte fritt syre
 • kräver reducerad syrekoncentration mikroaerofila
 • skotsk läkare, införde aseptiken karbolvatten joseph lister 1800
 • första ide om sjukdomar orskades av osynliga bakterier Girolama Fracastoro 1500
 • Första som såg organism med mikroskop Antoonie van leewenhoek 1700
 • i hans anteckningar fanns stavformade runda bakterier Antonio van Leeuwenhaok 1700
 • grundläggaren mikorbiologi som vetenskap louis pasteur 1800
 • visade jäsning uppstår av mikroorganismer louis pasteur 1800
 • lades bevis mot uralstring teroin louis pasteur 1800
 • visade att mikroorganismer kom från liv louis pasteur 1800
 • var med i jobba fram vaccin mjöltbrand o rabies louis pasteur 1800
 • sammarbetade med louis pasteur robert koch
 • betydd mest för mikrobiologin louis pasteur och robert koch
 • första som tog fram kultur av sjukdomskallande organismer Robert Koch,sent 1800
 • visade man ka överföra sjukdom med sjuk spruta Robert Koch,sent 1800
 • först använda näringssubstrat Robert Koch,sent 1800
 • införe asptiken med karbolvatten Robert Koch,sent 1800
 • Upptäckte pencillin Alexander fleming 1900
 • känd för färgning av bakterier Christian Gram 1900
 • känd för mikororganismer i mejeriprodukter Sigurd ola jensen
 • införande av renkultur i bryggindustrin emil christian hansen
 • stod bakom 5 "domän" systemet robert whittaker
 • överför plasmider, även kallat sexpili F Pili
 • För hålla fast bakterien i underlag P Pili
 • kan ej föröka, viloform, vegetativa celler endosporer
 • mitos celldelning
 • diploida celler mitos
 • dubllering av varje kromosom mitos
 • två identiska diploida dotterceller mitos
 • 4 haploida celler bildas meios
 • förutsättning för sexuell reprodktion meois
 • reduktionsfördelning meios
 • enkel uppsättning kromosomer haploid
 • dubbla uppsättningar kromosomer diploid
 • kan sporen föröka sig? nej
 • sporers utmärkande egenskap termoresistenta
 • för döda sporer sterilisering
 • förökning, via 6 pili, överför dna konjugation
 • förökar sig i cellen med hjälp av bakteriefager transduktion
 • överför små bitar dna till en annan kromosom tranformation
 • centrala biologiska dogmen hur arvsmaterial fungerar i cellerna
 • centrala biologiska dogmen kräver tillräcklig exakt fördubbling av arvsmaterial
 • fördubbling av arvsmaterial kallas för replikation
 • protein som katalyserar viss reaktion enzymer
 • föredrar kyla psykrofila
 • tål kyla psykotrofa
 • växer helst rum temp mesofila
 • föredrar värme termofila
 • trivs bäst i extrem värme extremtermofila
 • Låg ph, de lever bara inte förökar sig Minimum
 • Trivs bäst , förökning sker Optimum ph
 • Högt ph, lever meb ej föröka Maximum
 • Vanligast optimum för bakterier 6-8
 • Tål mkt syra, 1-5ph Acidfila
 • Tål hög ph Alkafila
 • Naturlig miljö har ph 5-9
 • Har störst optimu 3-9 Jäst o mögel
 • används för att mäta den mängd vatten i ett prov eller produkt som är tillgänglig för mikroorganismer Aw
 • Lösning motsvarar 0.9% Isoton
 • Lägre koncentration än isoton(<0,9%) Hyoton
 • Högre koncentration än isoton(>0.9%) Hyperton
 • Rent vatten har vatten aktivitet? 1
 • Helt torrt ämne har Aw? 0
 • Mått på hur tillgänglig vaten är ien lösning Vattenaktivitet
 • Flest mikroorganismer trivs bäst i Aw 0,995
 • Jäst mögel tål låg Aw? Svar ja
 • Tillväxt kurvan innehåller 4 stadier
 • 1 fasen,Integteras,prod enzymer,måste ha organeller Anpassningsfasen
 • 2 fas i tillväxt kurvan Exponentiella fasen
 • 3 fasen,jämnbalans, lika många dör som förökar sig staionära fasen
 • 4 fasen, fler celler dör jämfört med förökning nedgångsfasen
 • i tillväxtfasen, primära slutprodukter vitaminer, fettsyror
 • tillväxtfasen, mykotoxin, antibiotika sekundära fasen
 • mätning av grumlighet med spektrofotometer(OD) Turbidometri
 • colony forming units cfu
 • minskad kontaminering med andra bakterier desinfektion
 • bortaggande av alla mikroorganismer sterilisering
 • bkteriecid dödar? bakterier
 • fungicid dödar? svampar
 • algicid dödar? alger
 • vad gör bakteriostatisk hämmar bakterier
 • vad gör fungistatisk hämmar svampar
 • exempel på tillväxthämning startka syra
 • tillväxthämmande medel klor, alkohol, fenolföreningar
 • varför odlar man? ökad kunskap om organismer
 • Mjölksyrebakterier substrat Mrs
 • Enterobacterirace Vrbd
 • Subrstat för jäst o mögel Malt
 • Substrat för total antal Tsa
 • Exempel på artefakter vid odling Koloni växer i /på varandra /kontamination
 • Vad står Koh för Kaliumhydroxid
 • Vad kan testa vid KOH test? Gram färgning
 • Varför utför man Katalas test Kolla ifall bakterie har katalas
 • Mögelsvamp trådar kallas för Hyfer
 • Mögelsvamp trådnätverk kallas Mycel
 • Exempel på mögelsort Penicillium roqueforti
 • Exempel på mögel svamp Mucor
 • Vilken mo används i öl vin bageri ? Jästsvampar
 • Svampar förökar sig genom? Sporer
 • Sporerna funkar som? Frön
 • Anamorfa stadium Könlösa
 • Holomorfa(fullständiga) Könliga
 • Teleomorf+anamorf lika med? Holomorf
 • Virus kallas även för Obligat intracellulära parasiter
 • Var kommer cyanobakterien från ? Alger
 • Hur mkt mikroorg finns i kroppen ? 2 kg
 • Kan framkalla sjukdomar Patogen
 • Något som inte framkalla sjukdom Apatogen
 • Bakterie som inte framkalla sjukdom men påverka sjuka Potentiell apatogen
 • Ger halsflus,sprids via livsmedel A streptokocker
 • Kan föröka sig kylskåpet,sprid via gris,tarminfektion Yersinia infektion
 • Vanligaste matförgiftningarna Stafylokock förgiftning
 • När livsmedel innehåller gift Livsmedelsförgiftning
 • Livsmedel bärare av levande smittämne ex bakterie Livsmedelsinfektioner
 • Har anitobiotika inverkan på virus Nej
 • Mkt intag av antibiotika kan Förstör egen tarmflora+antibiotika rest bakt.
 • Vad är Probiotika Lactobacillus,bryter ner socker=mjölksyra
 • När livsmed bärare levande smittämne Livsmedelsinfektion
 • När livsmedel innehåller gift Livsmedelförgiftning
 • nedbrytningsprodukt i kroppen av något ämne Metabolit
 • Byggsten till cellen,ex protein aminosyra,bildas växtfasen Primär metabolit
 • Bland dem finns många ämnen som organismerna använder som skydd mot skadedjur, uttorkning eller oxidation Sekundära metaboliter
 • Utsöndras av gramnegativa Endotozxiner
 • Utsöndras av gram + och - Exotoxiner
 • Mykotoxin Giftig sekundär metabolit av mögelsvamp
 • Integreras,producera enzym,måste ha organeller Anpassningsfas
 • Fördelning börjar,nödvändigt för arten vitaminer o fettsyror Exponentiella fasen
 • Bli jämnbalans, lika många dö som bildas Stationära fasen
 • Fler celler börjar dö , rät linje ner Nedgångasen
 • Kromatin börjar kondenseras till delningskromosomer Profas
 • Mitosfas när kärnmembran löses upp Profas
 • Mitosfas när centrosomerna flyttar sig från varandra Profas
 • Mitosfas när kärnmembran helt upplöst Metafas
 • Mitosfas. Delningskromosomerna är packade Metafas
 • Mitosfas proteintrådar fästs i centromerna Metafas
 • Metafasen systerkromatiderna dras till varsin pol hjälp av centromerna Anafasen
 • Mitosfas. Nytt kärnmembran bildats Telofas
 • Första stadie i cellcykeln G1
 • Andra delen i cellcykeln S
 • Tredje delen i cellcykeln G2
 • 4 delen i cellcykeln Mitos,
 • Första delen i mitos Profas
 • Andra delen i mitos Metafas
 • Tredje delen i mitos Anafas
 • Fjärde delen i mitos Telofas
 • Mitos ger Diploida celler
 • Mitos ger Dubblering av varje kromosom
 • Vad ger meios 4 haploida celler

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/mikrobiologi.9384730.html

Share