MK. Cellens Uppbyggnad

The exercise was created 2019-09-29 by Frankes. Question count: 18.
Select questions (18)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Golgiaapparat bearbetas,paketeras proteiner
 • cellkärnan inehåller kromatin, DNA
 • Kärnmembran avgränsar cellkärnan mot cytoplasman
 • cytoplasma vätskan i cellen,organeller flyter runt
 • på detta sitter ribosomer Strävt ER
 • kemiska fabriken, syntes av lipider Skätt ER
 • packning,sort av protein för vidare transport ut ur cellen Golgiapparaten
 • innehåller bla. enzymer som bryter ner fetter Peroxisom
 • sköter proteinsyntesen,sitter nära ER Ribosomer
 • sköter cellandningen Mitokondrier
 • håller ordn. på kromosomerna vid cellde. centrioler
 • innehåller enzym som cell tagit upp via endocytos Lysosomer
 • begränsar cell utåt,inne. protein som bestämmer vad in och ut cellmembran
 • rörelseorgan,piskliknande rörelse Flagell
 • Växtcell: ger växt struktur,stöd Cellvägg
 • Växtcell: vätskefylld blåsa,spänner ut cellen Vakoul
 • Sköter fotosyntesen Kloroplast
 • Små bitar av cirkulärt DNA,ger bakterien stöd Plasmid

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/mk-cellens-uppbyggnad.9300778.html

Share