Översättningsord viktiga

The exercise was created 2018-11-19 by agnesstrandberg. Question count: 43.
Select questions (43)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • äußerst ytterst
 • unlängst för inte så länge sedan
 • schnellstens så fort som möjligt
 • so bald wie möglich så snart som möjligt
 • meistens för det mesta
 • allerdings visserligen
 • folglich följaktligen
 • nichtsdestoweniger icke desto mindre
 • gegebenenfalls eventuellt
 • bald snart
 • lieber hellre
 • oft ofta
 • draußen ute
 • drinnen inne
 • vorn framtill
 • hinten baktill
 • geraderaus rakt fram
 • schon redan
 • sofort genast
 • immer alltid
 • nie aldrig
 • immer noch fortfarande
 • vergebens förgäves
 • sogar t.o.m
 • fast nästan
 • ziemlich tämligen
 • nirgendwo ingenstans
 • u. a bl.a.
 • z. B. t.ex.
 • z. T. till en del
 • vgl. jfr
 • bzw. resp.
 • s. u. se nedan
 • s. o. se ovan
 • d. h. dvs.
 • usw osv.
 • dort där
 • von dort aus därifrån
 • dorthin dit
 • hier hier
 • von hier aus härifrån
 • hierher hit
 • bisweilen ibland

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/oversattningsord-viktiga.8688826.html

Share

Advertisements