Past tense Czech

The exercise was created 2017-11-22 by noekiii. Question count: 43.
Select questions (43)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Být byl
 • přečíst přečetl
 • mít měl
 • bát se bál se
 • jezdít jezdíl
 • chodit chodil
 • chtít chtěl
 • vědět věděl
 • jíst jedl
 • umět uměl
 • moct mohl
 • smět směl
 • jít šel, šla
 • smát se smál se
 • přát si přál si
 • navrhnout navrhl
 • jet jel
 • mýt se myl se
 • říct řekl
 • psát psal
 • poslat poslal
 • brát bral
 • vzít vzal
 • hrát hral
 • pomoct pomohl
 • otevřít otevřel
 • sníst snědl
 • číst četl
 • začít začal
 • přijmout přijal
 • obléknout oblékl, obléknul
 • prohlédnout prohlédl, prohlédnul
 • zapomnout zapomněl, zapomenul
 • vzpomenout vzpomněl, vzpomenul
 • čekat čekal
 • koupit koupil
 • pít pil
 • být byl
 • myslet myslel
 • vidět viděl
 • studovat studoval
 • stát stál
 • přát si přál si

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/past-tense-czech.7827092.html

Share