polska verb i infinitiv

The exercise was created 2018-03-28 by ragda. Question count: 38.
Select questions (38)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • zamawiać to order
 • słuchać to listen
 • rozmawiać to speak
 • mieszkać to live
 • powtarzać to repeat
 • oglądać to watch
 • czekać to wait
 • spedzać to spend
 • pamietać to remember
 • czytać to read
 • wiedzieć to know
 • rozumieć to understand
 • umieć to be able to
 • jeść to eat
 • lubić like
 • mović to speak
 • robić to do
 • wychodzić go out to
 • chodzić to go
 • uczyć się to learn
 • pić to drink
 • piję I drink
 • pijesz you drink
 • pinje He drinks
 • iść to go
 • idę I go out
 • idziesz you go out
 • idzie she/he goes out
 • kupować to buy
 • gotować to cook
 • studiować to study
 • wstawać to wake up
 • am, asz, a -ać?
 • em, esz, e -eć/esć
 • ę, isz, i -ić
 • ę, ysz, y -yć
 • uję, ujesz, uje -ować
 • aję, ajesz, aje -awać?

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/polska-verb-i-infinitiv.8164519.html

Share