Pronominit

The exercise was created 2020-06-05 by anneharj. Question count: 58.
Select questions (58)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • I minä
 • You sinä, te, sinua, teitä, sinut, teidät, sinun, teidän
 • he hän (miehestä)
 • she hän (naisesta)
 • it se
 • we me
 • they he, ne
 • us meitä, meidät, meille
 • their heidän, niiden
 • them heitä, heidät, heillä, heiltä, heille
 • him hänestä, häneen, hänelle, häneksi, hänet (miehestä)
 • her hänestä, häneen, hänelle, häneksi, hänet (naisesta)
 • me minut, minua
 • myself minä itse
 • yourself sinä itse
 • herself/himself hän itse
 • itself se itse
 • our selves me itse
 • yourselves itsenne, itseänne, itsellenne
 • themselves itsensä, keskenään, itseänsä, itseään
 • my minun
 • your sinun, teidän
 • our meidän
 • his hänen (miehestä)
 • its sen
 • this tämä, tähän, tätä
 • these nämä
 • that se, tuo, joka, mikä, tuon, jota, jotka, joitten, joiden, jonka, mitä, minkä
 • those nuo
 • some joku, jokin, joitakin, jotkut, muutama, eräs
 • any kuka tahansa, mikä tahansa, ketkä tahansa, mitkä tahansa, ei mikään, kukaan, mikään, ketkään
 • every joka, jokainen, kaikki
 • no ei mikään, kukaan, mikään
 • who kuka, ketkä, kenen, ketä, joka, jota, jotka
 • whom kenet, kenelle, joka, jonka, jollekulle, joita, jotka, jolle
 • whose kenen, jonka, joitten, joiden
 • which kuka, kumpi, joka, mikä, mitkä, mitä, jota, jotka, minkä, joitten, joiden
 • what mitä, mikä, minkä, mitkä, missä
 • none ei mikään, ei kukaa, kukaan, kenkään
 • each kukin, kumpikin, jokainen, joka
 • each other toisensa, toisiaan, toisemme, toisenne, toinen toisensa
 • either jompikumpi, kumpikin, molemmat, kumpikaan
 • neither ei kumpikaan, kumpikaan, kumpainenkaan
 • no one but ei kukaan muu kuin
 • anyone but kuka tahansa paitsi
 • nothing but ei muuta kuin
 • anything but kaikkea muuta kuin
 • any time milloin vain
 • any day now minä päivänä tahansa
 • some day / one day jonain päivänä
 • there’s nothing like mikään ei vedä vertoja
 • one way or another tavalla tai toisella
 • on (the) one hand – on the other hand toisaalta – toisaalta
 • one after the other yksi toisensa jälkeen
 • one by one yksi kerrallaan
 • every few days muutaman päivän välein
 • every second week joka toinen viikko
 • (every) now and then / every once in a while silloin tällöin

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/pronominit.9816331.html

Share