Samhällskunskaps begrepp

The exercise was created 2020-05-14 by Froken_SO. Question count: 17.
Select questions (17)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • Invandring Man flyttar till ett annat land än sitt hemland
 • Rättigheter Sådant du får göra
 • Tro Religiös bekännelse
 • Skyldighet Sådant man måste göra
 • Flerspråklighet Man talar olika språk
 • Minoritet En del
 • Diskriminering Att behandla vissa människor sämre än andra därför att de är annorlunda på något sätt
 • Utvandring Flytta till ett annat land
 • Demokrati Att man får vara med och bestämma, folkstyre
 • Ursprung Härkomst
 • Tolerans Tålamod/vidsynthet
 • Befolkning Invånare i ett land
 • Ursprungsbefolkning Folk som varit i ett land från början.
 • Nationell minoritet En folkgrupp som har bott i ett land i mer än 100 år, har ett eget språk och en egen kultur.
 • Traditioner Något människor gör på ett visst sätt för att det brukar vara så.
 • Empati Att kunna leva sig in i andras känslor
 • Respekt Visa och känna att man accepterar andra

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/samhallskunskaps-begrepp.9797548.html

Share

Advertisements