Scene 3 Text 5 The Exchange Experience

The exercise was created 2020-02-07 by Mariposa1. Question count: 67.
Select questions (67)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • exchange vaihto, vaihto-opiskelu
 • student oppilas, opiskelija
 • prepare valmistautua
 • high school lukio
 • go on exchange lähteä vaihto-oppilaaksi
 • whose jonka, joiden
 • study opiskella, tutkia
 • abroad ulkomailla
 • exchange student vaihto-oppilas
 • perhaps ehkä
 • amazing ihmeellinen, mahtava
 • part osa
 • community yhteisö
 • be good for olla hyväksi jollekin
 • risk riski
 • improve kehittää, parantaa
 • language skills kielitaito
 • program ohjelma
 • difference ero
 • that joka, jotka, mitkä
 • use käyttö, hyöty, käyttää
 • technology teknologia, tekniikka
 • surprise yllätys
 • school system koulujärjestelmä
 • modern nykyaikainen, moderni
 • unfortunately valitettavasti
 • class luokka, oppitunti, tunti, kurssi
 • though kuitenkaan
 • in particular erityisesti
 • who kuka, ketkä, keitä, joka
 • strict tiukka
 • although kuitenkin, vaikka
 • soft spot heikko kohta
 • English-speaking englanninkielinen, englantia puhuva
 • sweet siisti, makea
 • spirit henki
 • whether it was olipa kyseessä
 • choir kuoro
 • tons of todella paljon
 • cheer for kannustaa jotakin
 • which joka, mikä, kumpi
 • awesome mahtava, loistava, upea
 • variety valinnanvara, vaihtelu
 • philosophy filosofia
 • religion uskonto
 • subject oppiaine, aine
 • distant etäinen
 • by tractor traktorilla
 • hilarious hupaisa
 • sound kuulostaa
 • positive positiivinen
 • valuable arvokas
 • brave rohkea
 • take a chance ottaa riski
 • go for it tarttua tilaisuuteen
 • independent itsenäinen
 • accept hyväksyä
 • be who you are olla oma itsensä
 • somehow jotenkin
 • self-confident itsevarma
 • adult aikuinen
 • fantastic suurenmoinen, fantastinen
 • recommend suositella
 • For sure! Varmasti!
 • Absolutely! Ilman muuta!
 • it's worth it se on sen arvoista
 • give it a try kokeile sitä

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/scene-3-text-5-the-exchange-experience.9622152.html

Share