Session 9 sid 8

The exercise was created 2020-02-19 by matildasvensson99. Question count: 14.
Select questions (14)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • stake ägarandel, ha andel i en affär
 • interest ränta
 • the bottom line slutsumman, slutresultatet bildl. kärnpunkten;slutsatsen;
 • hindsight efterklokhet, med facit i handen
 • refurbish putsa (polera) upp;snygga upp;renovera
 • turn your nose up rynka på näsan åt
 • business concept affärsidé
 • be made redundant friställas, bli friställd –p.g.a. arbetsbrist
 • start-up capital startkapita
 • to bear fruit rambringa
 • bankruptcy konkurs;bankrutt
 • premises fastighet[er], fastighetsområde;lokal[er]
 • venture spekulation; spekulationsaffär, spekulationsobjekt, spekulationssändning;
 • livery livré[«»Uttryck]__________ servant livréklädd betjänt[särskild] dräkt som bärs av medlemmar av vissa sammanslutningar, gilledräkt

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/session-9-sid-8.9645732.html

Share